Pravda.sk: We are sending a prosecutor from the Kuciak case to Europe

Vladimír Bartovic, the director of the EUROPEUM Institute for European Policy commented for the Pravda.sk portal on the issues and circumstances concerning the newly emerging European Public Prosecutor's Office (EPPO), and, among other things, dealt with the issue of its staffing.

Show more

Pravda.sk: Do Európy posielame prokurátora z kauzy Kuciak

Vladimír Bartovic, ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM komentoval pro portál Pravda.sk problematiku a okolnosti týkající se nově vznikajícího Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), mimo jiné se zabýval i otázkou jeho personálního obsazení.

Show more

Rádio Slovensko: EU leaders agreed on recovery fund

n Tuesday's (July 21st) broadcast of Rádio Slovensko, the director of the EUROPEUM Institute for European Policy, Vladimír Bartovic, commented on the topic of the recovery fund, the form and division of finances which were agreed upon by the leaders of the European Union member states after the Special European Council.

Show more

Rádio Slovensko: Lídri EÚ sa dohodli na fonde obnovy

Ředitel Institutu EUROPEUM Vladimír Bartovic komentoval v úterním (21. července) vysílání Rádia Slovensko téma fondu obnovy, na jehož podobě a dělení se po mimořádném zasedání Evropské rady dohodli lídři členských zemí Evropské unie.

Show more

ČRo Plus: Afternoon Plus: Analysis of the Special European Council

The director of the EUROPEUM Institute for European Policy, Vladimír Bartovic, was the guest of the afternoon broadcast of the Czech Radio Plus station on Monday, July 20. In his commentary, he provided an analysis of the special European Council.

Show more

ČRo Plus: Odpolední Plus: Analýza mimořádného zasedání Evropské rady

Ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimír Bartovic byl v pondělí 20. července hostem odpoledního vysílání stanice Český rozhlas Plus. Ve svém komentáři poskytl analýzu k průběhu mimořádného zasedání lídrů států Evropské unie.

Show more

TA3: Director of EUROPEUM V. Bartovic on the EU Leaders' Summit

Even though the leaders of the states of the European Union have already been discussing the issues of the EU budget and the recovery fund many times, the final form of the agreement is still unclear. The director of the EUROPEUM Institute for European Policy, Vladimír Bartovic, presented possible pitfalls and obstacles within the negotiations for the Slovak television station TA3.

Show more

TA3: Riaditeľ Europeum V. Bartovic o summite lídrov EÚ

Ačkoliv lídři států Evropské unie už nad otázkami unijního rozpočtu i fondu obnovy absolvovali celou řadu jednání, výsledná podoba dohody je zatím v nedohlednu. Možná úskalí a překážky v rámci negociací přiblížil pro slovenskou televizní stanici TA3 ředitel Institutu EUROPEUM Vladimír Bartovic.

Show more

Pravda.sk: Brussels meets Matovič

The Special European Council was the first major foreign policy test for Slovak Prime Minister Igor Matovič. Vladimír Bartovic, director of our Institute, commented on the topic of challenges and expectations in this regard for the Slovak news portal Pravda.sk.

Show more

Pravda.sk: Brusel spoznáva Matoviča

Mimořádný summit lídrů Evropské unie byl pro slovenského premiéra Igora Matoviče první velkou zahraničněpolitickou zkouškou. Téma výzev a očekávání v tomto ohledu komentoval pro slovenský zpravodajský portál Pravda.sk ředitel našeho Institutu Vladimír Bartovic.

Show more