TV Nova | External Border Protection

Migration will be one of the main issues in the European Parliament elections. Experts say the newly approved migration pact will not save the European Union, but strengthening controls at the external border of the Schengen area would help. Viktor Daněk, Deputy Director of EUROPEUM Institute, commented on the migration issue for the main evening broadcast on TV Nova.

Show more

TV Nova | Ochrana vnějších hranic

Jedním z hlavních témat voleb do Evropského parlamentu bude migrace. Podle odborníků ale nově schválený migrační pakt Evropskou unií nespasí, pomohlo by hlavně posílení kontroly na vnější hranici Schengenského prostoru. Problematiku migrace komentoval pro Televizní noviny TV Nova Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM.

Show more

TN.cz | 20 years of Czechia in the EU

On the 1st of May, we celebrate the 20th anniversary of the Czech Republic's accession to the European Union. How did the process of approval and accession to the EU proceed at the beginning of this century? What is the attitude of Czechs towards the EU? What was the original idea of the European community? The Executive Director of EUROPEUM Institute, Martin Vokálek, answered these questions for TN Live.

Show more

TN.cz | 20 let Česka v EU

1. května oslavujeme 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Jak probíhal proces schválení a vstupu do EU na začátku tohoto století? Jaký je postoj české společnosti k EU? Jaká byla původní myšlenka evropského společenství? Nejen na tyto otázky odpovídal pro TN Live výkonný ředitel Institutu EUROPEUM Martin Vokálek.

Show more

Máte slovo | Migration Pact

Will the migration pact make it compulsory for the Czech Republic to accept refugees? Will the pact limit the flow of refugees into Europe? Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM Institute, discussed this on Czech Television's programme Máte slovo.

Show more

Máte slovo | Migrační pakt

Bude Česko kvůli migračnímu paktu povinně přijímat uprchlíky? Omezí pakt příliv běženců do Evropy? O tématu v pořadu České televize Máte slovo diskutoval Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM.

Show more

e15 | Enlargement of the Schengen area to include Romania and Bulgaria

The Schengen area of free movement of goods and persons will was extended to Romania and Bulgaria from Sunday 31 March. The two countries have been waiting seventeen years for this moment, since they joined the European Union. For now, only the maritime and air borders are removed, but land borders should follow in the next few months. Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM Institute, commented on both the economic benefits and possible risks of partial enlargement for the daily e15.

Show more

e15 | Rozšíření Schengenského prostoru o Rumunsko a Bulharsko

Schengenský prostor volného pohybu zboží a osob se od neděle 31. března rozšířil o Rumunsko a Bulharsko. Obě země na tuto chvíli čekaly dlouhých sedmnáct let od svého vstupu do Evropské Unie. Zatím ubyly jen námořní a vzdušné hranice. V řádu několika měsíců by měl následovat také konec hranic pozemních. Ekonomické výhody, ale i možná rizika částečného rozšíření, komentoval pro deník e15 zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Show more

ČRo Plus | Co obsahuje nový evropský migrační pakt?

Evropští lídři chtějí zpřísnit systém návratu neúspěšných žadatelů o azyl do třetích zemí. Co všechno má přinést nový migrační pakt Evropské unie? I na to odpovídal v pořadu Ranní Plus pro Český rozhlas Plus náš analytik Vít Havelka.

Show more

Národní konvent o EU | Doporučení: Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Kasáková a náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka zpracovali doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 24. února 2023 na téma "Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU". Mezi vydaná doporučení pro Českou republiku patří například využití pozitivního výsledku českého předsednictví, svého vylepšeného obrazu a kontaktů pro formulování a prosazování dlouhodobých priorit ČR v Evropské unii. Dalším doporučením je, že by ČR pro budoucí české předsednictví měla zajistit adekvátní zabezpečení, jak personální, tak odborné, pro zadávání veřejných zakázek.

Show more PDFEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org