Pravda.sk: Bratislava has issues to solve. But it remains pro-European

Our Zuzana Stuchlíková, in an article for Pravda.sk, commented on Slovakia's domestic political scene and its position in the European Union after the murder of the investigative journalist Jan Kuciak and his fiancée.

Show more

Pravda.sk: Bratislava má čo riešiť. Ale zostáva proeurópska

Naše Zuzana Stuchlíková v článku pro Správy Pravda.sk komentovala domácí politickou scénu Slovenska a jeho pozici v Evropské unii po vraždě investigativního novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky.

Show more

Slovakia: possible crisis of democratic society?

Our Alexandra Visnerova analyses, in her latest blog, the aftermath of the murder of an investigative journalist and his fiancée in Slovakia.

Show more

Slovensko: krize demokratické společnosti?

Naše Alexandra Visnerova ve svém nejnovějším blogu analyzuje následky vraždy slovenského investigativního novináře a jeho snoubenky.

Show more
EUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org