INVITATION | Pacific Talks: Security Challenges for the Pacific, EU and Russia

We would like to invite you to a debate called "Security Challenges for the Pacific, EU and Russia " in the EU-PACIFIC Talks series. The debate will take place online on Friday, December 2 at 11:30.

Show more

POZVÁNKA | Pacific Talks: Security Challenges for the Pacific, EU and Russia

Rádi bychom Vás pozvali na debatu EU-Pacific Talks: Security Challenges for the Pacific, EU and Russia, která se bude konat 2.12. od 11:30 online na našem Facebooku.

Show more

Report: EU - Pacific talks: EU - ASEAN relations: For better and for worse

If you missed the debate EU - Pacific talks: EU - ASEAN relations: for better and for worse, you can read the report from the debate written by Šárka Váchalová. During the debate these questions were discussed: As tensions with authoritarian powers such as Russia and China amplify, how can the EU and ASEAN partnership remain strong moving forward? What are the areas that the two regions can strengthen given the ongoing geopolitical tug of war?

Show more PDF

Report: EU - Pacific talks: EU - ASEAN relations: For better and for worse

Pokud jste nestihli debatu EU - Pacific talks: EU - ASEAN relations: For better and for worse, tak zde si můžete přečíst zprávu z debaty, kterou napsla Šárka Váchalová. Během debaty byly probrány tyto otázky: Jak může partnerství EU a ASEAN zůstat silné i nadále, když se napětí s autoritářskými mocnostmi, jako jsou Rusko a Čína, zvyšuje? Jaké oblasti mohou oba regiony posílit vzhledem k probíhajícímu geopolitickému přetahování?

Show more PDF

INVITATION | EU-Pacific Talks: EU – ASEAN relations: For better and for worse

We would like to invite you to the debate called "EU – ASEAN relations: For better and for worse" in the EU-PACIFIC Talks series. The debate will take place online on our Facebook on Tuesday, September 27 at 11:00.

Show more

POZVÁNKA | EU-Pacific Talks: EU – ASEAN relations: For better and for worse

Rádi bychom Vás pozvali na debatu EU-Pacific Talks: EU – ASEAN relations: For better and for worse, která se bude konat 27. září od 11:00 online na našem Facebooku.

Show more

Report: EU – Pacific Talks: H2 – Hydrogen Hype

David Plhák wrote a report from the EU - Pacific Talks debate on: H2 - Hydrogen Hype. The debate outlined the current state of the hydrogen economy and its role in the EU, Czech Republic and Japan's efforts to achieve climate neutrality and reduce energy dependence on hydrogen.

Show more PDF

Report: EU – Pacific Talks: H2 – Hydrogen Hype

David Plhák napsal report z debaty EU - Pacific Talks na téma: H2 – Hydrogen Hype. Debata nastínila současný stav vodíkového hospodářství a jeho roli v úsilí o klimatickou neutralitu a snižování energetické závislosti na vodíku EU, Česka a Japonska.

Show more PDF

INVITATION: EU-Pacific Talks: H2 - Hydrogen Hype

We would like to invite you to the final debate in the EU-PACIFIC Talks series. The debate will take place online on Thursday 17 March at 10:00 and will be broadcasted on our Facebook page.

Show more

POZVÁNKA: EU-Pacific Talks: H2 - Hydrogen Hype

Rádi bychom vás pozvali na závěrečnou debatu ze série rozhovorů EU-Pacific s názvem "H2 - Hydrogen Hype". Debata se bude konat online ve čtvrtek 17.března od 10:00 a bude živě vysílána na naší facebookové stránce.

Show more