ČRo Plus | Visit of Jens Stoltenberg and Rishi Sunak to Poland

Donald Tusk was joined in Warsaw by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and British Prime Minister Rishi Sunak. The aim of this meeting, according to Tusk, is to strengthen Poland's position in security policy. Polish President Andrzej Duda has even said that Poland is willing to let NATO allies deploy nuclear weapons on their territory. Martin Vokálek, director of the EUROPEUM Institute, commented on the visit for Czech Radio.

Show more

ČRo Plus | Návštěva Jense Stoltenberga a Rishiho Sunaka v Polsku kvůli bezpečnosti

Do Varšavy za Donaldem Tuskem dorazili generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a britský premiér Rishi Sunak. Cílem schůzky je podle Tuska posílit pozici Polska v bezpečnostní politice. Polský prezident Andrzej Duda dokonce řekl, že je Polsko ochotné nechat na svém území rozmístit jaderné zbraně spojenců NATO. Návštěvu pro ČRo Plus komentoval Martin Vokálek, ředitel Institutu EUROPEUM.

Show more

Deník N | Will the rotation in NATO leadership involve the Czech Republic and Eastern Europe?

This year will see the expected renewal of top posts in NATO and, after the European Parliament elections, also in the European Union. These positions are traditionally filled by candidates from the wealthy countries of Western and Southern Europe, and to a lesser extent Northern Europe. The countries of Eastern and Central Europe have so far, even after years of membership, still been overlooked. Poland is the only country from the region to have been awarded one of the bloc’s senior positions in the past with Donald Tusk and Jerzy Buzek leading the European Council and European Parliament respectively. Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM Institute, spoke about the selections of candidates for Deník N.

Show more

Deník N | Přijde při obměně ve vedení NATO a EU i na Česko a východní Evropu?

Letos dojde k očekávané obměně nejvyšších postů v NATO a po volbách do Evropského parlamentu také v rámci Evropské unie. Tyto pozice jsou tradičně obsazovány kandidáty z bohatých států západní a jižní Evropy, méně pak i severní Evropy. Země východní a střední Evropy byly doposud, i po letech členství, stále opomíjeny. Polsko je jedinou zemí z tohoto regionu, která dosáhla na některou z vedoucích pozic v bloku - Donald Tusk vedl Evropskou radu a Jerzy Buzek Evropský parlament. Pro Deník N komentoval výběr kandidátů do Evropských top jobs Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM.

Show more

RTVS | Summit of V4 Prime Ministers in Prague

Czech Prime Minister Petr Fiala and Polish Prime Minister Donald Tusk met separately ahead of the Visegrad Group summit in Prague, where the main points of discussion were the war in Ukraine and energy security. Vít Havelka, an analyst at EUROPEUM Institute, commented on the position of the Hungarian or Slovak Prime Minister and the overall direction of the Visegrad Group for Slovakian television RTVS.

Show more

RTVS | Summit premiérů V4 v Praze

Před summitem Visegrádské skupiny v Praze, kde byly hlavními body jednání například válka na Ukrajině nebo energetická bezpečnost, se separátně setkali český premiér Petr Fiala a jeho polský protějšek Donald Tusk. K postoji maďarského či slovenského premiéra a celkovému směřování Visegrádské čtyřky se vyjádřil analytik Institutu EUROPEUM Vít Havelka.

Show more

TN.cz | Visegrad Group could unite over migration issue

The prime ministers of the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary met in Prague to discuss the war in Ukraine and the future direction of the Visegrad Group. According to Viktor Daňek, deputy director of the EUROPEUM Institute, migration will be another possible common topic and Donald Tusk will become one of the most important politicians in Europe in the next years.

Show more

TN.cz | Skupinu V4 by mohlo nadále spojovat téma migrace

Premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se setkali v Praze, mluvili o válce na Ukrajině nebo dalším směřování Visegrádské skupiny. Podle zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktora Daňka bude další možné společné téma migrace a Donald Tusk se stane jedním z nejdůležitějších politiků Evropy v příštích letech.

Show more

ČT24 | V4 summit in Prague brought questions about the groups' necessity

The new Polish Prime Minister Donald Tusk came to the Prague V4 summit asking whether the Visegrad group is still relevant. Cooperation on a high political level is complicated by the countries' different approaches towards the war in Ukraine. While the Czech Republic and Poland continue to support its interests with the same intensity, Slovakia and Hungary are reassessing them. Martin Vokálek, Executive Director of the EUROPEUM Institute, talked about the importance of the summit and the relations between Poland and the Czech Republic for ČT24.

Show more

ČT24 | Summit premiérů V4 v Praze přinesl otázky o fungování skupiny

Nový polský premiér Donald Tusk přijel na summit V4 do Prahy s otázkou, zda je Visegrádská čtyřka stále relevantní. Spolupráci na vysoké politické úrovni komplikuje rozdílný postoj zemí k válce na Ukrajině. Zatímco Česká republika a Polsko v podpoře jejích zájmů pokračují se stále stejnou intenzitou, Slovensko a Maďarsko je přehodnocují. Důležitost summitu a vztahy Polska a Česka pro ČT24 rozebral výkonný ředitel Institutu EUROPEUM Martin Vokálek.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org