EU MONITOR: The challenges of the military integration in the EU: an approach to the heterogeneity of weapon system categories

Adrian Blasquez publikoval monitor, ve kterém se zabývá otázkou vojenské mobility a prohloubené evropské integraci v oblasti společné obranné politiky.

Show more PDF

The V4, France, and EU Foreign Policy: Time to Act

We are happy to invite you to the debate titled ''The V4, France, and EU Foreign Policy: Time to Act'', which will take place on March 19, 2019 from 17:00 to 18:30 at the Polish Institute (Nám. SNP 27, 814 99, Bratislava).

Show more

Commentary: EUCO Meeting in December 2018

Vladimír Bartovic, Vít Havelka, Christian Kvorning Lassen, Jana Juzová, Kateřina Davidová, Martin Michelot and Zuzana Stuchlíková react to the EUCO Meeting held in December 2018.

Show more PDF

Komentář: Zasedání Evropské rady v prosinci 2018

Vladimír Bartovic, Vít Havelka, Christian Kvorning Lassen, Jana Juzová, Kateřina Davidová, Martin Michelot a Zuzana Stuchlíková reagují na zasedání Evropské rady v prosinci 2018.

Show more PDF

The European response to the refugee crisis: an abdication of responsibility

Our Camilla Arancio in her new blog focused on the causes and impacts of the migration crisis in the context of the EU.

Show more

Radio Praha: La sécurité et la cohésion à l'affiche du 3e Sommet Européen de Prague

In an interview for Radio Prague, our deputy director Martin Michelot commented on some of the questions that where at the heart of this year's Prague European Summit, i.e. the role of the Czech Republic in EU's cohesion policy, and issues of migration and security in Europe.

Show more

Justice for Théo: A Symptom of a Bigger Problem

In her new blog, our Elli Hoai Anh analyzes the reasons leading to the Justice for Théo protests, while shedding light on the history of police brutality in France.

Show more

Justice for Théo: A Symptom of a Bigger Problem

Naše Elli Hoai Anh v nejnovějším blogu odhaluje důvody, které vedly k vypuknutí protestů známých pod názvem Justice for Théo a analyzuje historii policejní brutality ve Francii.

Show more

The Underrated Value of Political Cooperation and Stability

Christian Kvorning Lassen follows up to his previous blog on the future of political culture by comparing the approach of Denmark and the Czech Republic in terms of political cooperation and stability.

Show more

The Underrated Value of Political Cooperation and Stability

Christian Kvorning Lassen navazuje na svůj předchozí blog o možných výhledech politické kultury s příspěvkem, ve kterém srovnává přístup České republiky a Dánska v rámci vnitropolitické spolupráce a stability.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org