Analýza | Reinvigorating the EU enlargement policy: Phasing-in as a way to overcome the enlargement impasse

V tomto článku Jana Juzová spolu s Žigou Faktorem a Constanzou Celoriou podávají komplexní analýzu návrhů iniciovaných komunitou think-tanků i současných iniciativ a diskusí na úrovni EU; identifikují příležitosti a oblasti, v nichž lze dosáhnout hmatatelného pokroku, a poskytují doporučení politikům, jak tyto koncepty v dohledné době proměnit v realitu.

Show more

Invitation | The European Union, the geopolitics of enlargement and the European Political Community

We would like to invite you to a debate entitled "The European Union, the Geopolitics of Enlargement and the European Political Community ", which will take place on Monday 12 June at the French Institute in Prague at 17:30.

Show more

Aktuálně.cz: Europe together and with Moldova. The leaders' summit in Chisinau sent a clear signal to the Kremlin

The head of the EUROPEUM Institute's Brussels office wrote a commentary for Aktuálně.cz on the European Political Community meeting in Moldova.

Show more

ČRo Plus: According to the German Chancellor, Ukraine or Moldova belong in the European Union...

According to the German Chancellor, Ukraine and Moldova belong to the European Union. According to Olaf Scholz, this is in the direct interest of the EU-27. Europe Day is celebrated on 9 May. On 9 May 1950, the then French Foreign Minister Robert Schuman made a declaration that became the basis for peaceful cooperation between European countries. Žiga Faktor, head of the Brussels office of EUROPEUM Institute for European Policy, commented on this topic, including Ukraine's accession to the European Union.

Show more

SUMMARY OF EXPERIENCES WITH THE INVOLVEMENT OF CSOS IN V4 IN THE DECARBONISATION PROCESS

The project is focused on the examination of the role of non-governmental organizations in the process of decarbonization of coal regions in V4 countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia). The aim of the project is to describe the best and worst practices of the individual processes for Serbia, who awaits the transformation of its energy mix, largely based on coal. The examined V4 countries have had a slightly different share of coal in their energy mix, while the largest one being in Poland and the second largest one in the Czech Republic, followed by Hungary and Slovakia. There are many similarities and differences in their takes on decarbonisation, thus providing different range of experiences.

Show more PDF

SUMMARY OF EXPERIENCES WITH THE INVOLVEMENT OF CSOS IN V4 IN THE DECARBONISATION PROCESS

Projekt je zaměřen na zkoumání role nevládních organizací v procesu dekarbonizace uhelných regionů v zemích V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Cílem projektu je popsat nejlepší a nejhorší praxi jednotlivých procesů pro Srbsko, které čeká transformace jeho energetického mixu založeného z velké části na uhlí. Zkoumané země V4 mají mírně odlišný podíl uhlí ve svém energetickém mixu, přičemž největší je v Polsku a druhý největší v České republice, následuje Maďarsko a Slovensko. V jejich přístupu k dekarbonizaci existuje mnoho podobností i rozdílů, a poskytují tak různou škálu zkušeností.

Show more PDF

Policy Paper | Serbia and Its Foreign Policy Alignment after the War in Ukraine

Ferenc Németh, a researcher on the politics, security and integration of the Western Balkans, has written a policy paper under the project Think Visegrad in Brussels. In it he examines Serbia's foreign policy towards the European Union after the Russian invasion of Ukraine.

Show more PDF

Analysis: Czech Presidency of the Council of the European Union: Enlargement as a strategic decision

Our senior researcher Jana Juzová has written an analysis in which she describes the fact that EU enlargement policy and the EU's south-eastern and eastern neighborhood represent some of the most important areas of Czech foreign and European policy in the last two decades.

Show more PDF

Analýza: České předsednictví v Radě Evropské unie: Rozšíření jako strategické rozhodnutí

Naše seniorní výzkumná pracovnice Jana Juzová napsala analýzu, ve které popisuje o tom, že politika rozšiřování EU a jihovýchodní a východní sousedství EU představují jedny z nejvýznamnějších oblastí české zahraniční a evropské politiky posledních dvou desetiletí.

Show more PDF

INVITATION | Serbia’s EU integration process: A long and rocky road

We would like to invite you for a public discussion and screening of a documentary on Serbia’s EU integration process. The debate will take place on Monday 19 December, 15:30 - 17:30; at Impact Hub D10 in Prague.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org