Hospodářské noviny | Sooner or later the Green Deal will hit our wallets and politicians are exploiting that fear. But it can't be stopped anymore

The Green Deal is becoming one of the main topics of the upcoming European Parliament elections. Candidate parties emphasize its importance and influence on future politics, with the expected changes affecting various sectors of the economy and the daily lives of citizens. In particular, the amendments to the rules for the ban on the sale of cars with internal combustion engines from 2035 and the upcoming ESG reporting, which could mean a significant administrative burden for medium-sized companies, are being discussed. The transformation towards green technologies brings both opportunities and challenges, and the outcome will depend on the skills and strength of individual negotiators in the coming negotiations. Viktor Daněk, deputy director of EUROPEUM Institute, discussed the topic in the Hospodářské noviny podcast.

Show more

Hospodářské noviny | Dříve či později zasáhne Green Deal naše peněženky a politici toho strachu zneužívají. Zastavit ho ale už nejde

Green Deal se stává jedním z hlavních témat blížících se voleb do Evropského parlamentu. Kandidující strany zdůrazňují jeho význam a vliv na budoucí politiku, přičemž očekávané změny zasáhnou různé sektory ekonomiky a každodenní život občanů. Diskutuje se zejména o úpravách pravidel pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035 a o připravovaném ESG reportingu, který by mohl znamenat výraznou administrativní zátěž pro středně velké firmy. Transformace směrem k zeleným technologiím přináší příležitosti i výzvy, a výsledek bude záviset na dovednostech a síle jednotlivých vyjednávačů v nadcházejících jednáních. V podcastu Hospodářských novin o tématu mluvil zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Show more

iRozhlas.cz | Automobile companies are on board with the Green Deal, it is only politicians who want to scrap it

The Green Deal for Europe is an ambitious strategy to ensure that Europe becomes the first climate-neutral continent by 2050. Most of the parties running for the European Parliament want to change this strategy, despite the fact that the car companies are already anticipating the transition. EUROPEUM Institute researcher Kateřina Davidová commented on the topic in an article for iRozhlas.cz.

Show more

iRozhlas.cz | Automobilky s Green Dealem počítají, rušit ho chtějí jen politici

Zelená dohoda pro Evropu je ambiciózní strategie, která má zajistit, že Evropa se stane prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050. Součástí této iniciativy je přechod na elektromobilitu, který má snížit emise skleníkových plynů na minimum. Většina stran, které kandidují do Evropského parlamentu, tuto strategii chtějí měnit, a to i přes to, že automobilky už s přechodem počítají. Téma okomentovala v článku pro iRozhlas.cz výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM Kateřina Davidová.

Show more

ČT24 | EU elections

According to predictions, conservative right-wing parties are expected to gain strength in the upcoming European elections. How significant will their influence be? Or do they only have blackmail potential? Will the rhetoric change in traditional EU parties as well? Viktor Daněk, Deputy Director of EUROPEUM Institute, answered these questions on the programme "Pre-election Europe" on ČT24.

Show more

Vinohradská 12 | What is the Green Deal about?

Green madness. Tragedy. But also a challenge, an opportunity. This is what Czech politicians are saying about the Green Deal. What is it really about and how will this issue drive the European Parliament elections? A topic for Viktor Daňek, deputy director of EUROPEUM Institute, which he addresses in Czech radio podcast Vinohradská 12.

Show more

Vinohradská 12 | O čem je Green Deal?

Zelené šílenství. Tragédie. Ale taky výzva, příležitost. To zaznívá od českých politiků na adresu Green Dealu. O čem ve skutečnosti je a jak tohle téma zahýbe volbami do Evropského parlamentu? Téma pro Viktora Daňka, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM, v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.

Show more

Televizní noviny | Is it possible to cancel Green Deal?

One of the most criticised politicises, that was agreed on in Brussels in this term. The critics argue that it decreases the competitiveness of Europe, while environmentalists think it should be stricter. Is it possible to cancel Green Deal? Or at least to modify it? For the main evening broadcast Televizní noviny on TV Nova, Kateřina Davidová, a researcher at EUROPEUM Institute, commented on this issue.

Show more

Televizní noviny | Jde zrušit Green Deal?

Jedna z nejkritizovanějších politik, která z Bruselu za poslední období vzešla. Kritici argumentují snížení konkurenceschopnosti Evropy, podle ekologů by bylo ale potřeba naopak přidat. Šlo by Green Deal úplně zrušit? Nebo alespoň upravit? Pro Televizní noviny na TV Nova komentovala Kateřina Davidová, výzkumnice Institutu EUROPEUM.

Show more

Café Evropa | 20 years in the EU: what has membership given and taken away from Jeseník?

We invite you to the next Café Evropa debate! Green Deal, migration, security, EU elections, EU subsidies... Are you interested in what's in it for Jeseník? Our guests will answer these and other questions. Come and discuss!

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org