EUROPEUM at Forum 2000

Institute for European Policy EUROPEUM took part in this year's FORUM 2000.

Show more

EUROPEUM na Foru 2000

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM se podílel na letošním Foru 2000.

Show more

Conference "My Hero Your Enemy"

Conference My Here Your Enemy focuses on national history and connections between history and current political identity.

Show more

Konference "My Hero Your Enemy"

Na přelomu června a července se uskuteční konference, která se bude soustředit na národní historie a vazby mezi historií a současnou politickou identitou.

Show more

Parties, Voters and National Identity

Our project, organized in the research framework focusing on the topic of national identities in Central Europe, aims to research how political parties use themes connected to national identity, and its goal is to find out how the declared political positions influence the election results of individual political parties in different regions.

Show more

Strany, voliči a národní identita

Projekt, který vznikl pod našim patronátem v rámci výzkumných aktivit věnujících se tématu národní identity v regionu střední Evropy, se soustředí na výzkum užívání témat spojených s národní identitou politickými stranami s cílem zjistit, jak vyjádřené pozice politických stran ovlivňují jejich volební výsledky.

Show more

Summary of the CEE Identity conference - My Hero Your Enemy

A summary of a conference on National Identity in CEE - My Hero Your Enemy, which we organized in July, is now available.

Show more

Shrnutí konference National Identity in CEE - My Hero Your Enemy

V červenci jsme pořádali mezinárodní konferenci National Identity in CEE - My Hero Your Enemy, nyní si můžete přečíst její shrnutí.

Show more

My Hero / Your Enemy - program zveřejněn

Konference My Hero / Your Enemy má již známý program.

Show more

Konference "My Hero Your Enemy"

Mezinárodní konference "National Identities in Central Europe in the Light of Changing European Geopolitics 1918–1948", navazující na úspěšnou konferenci "My Hero Your Enemy".

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org