INVITATION | EU-Pacific Talks: Be small and beautiful - future of nuclear energy?

We would like to invite you to the EU-Pacific Talks: Be small and beautiful - future of nuclear energy, which will take place on 28 March at 15:00 online on our Facebook page.

Show more

POZVÁNKA | EU-Pacific Talks: Be small and beautiful - future of nuclear energy?

Rádi bychom Vás pozvali na debatu EU-Pacific Talks: Be small and beautiful - future of nuclear energy, která se bude konat 28.3. od 15:00 online na našem Facebooku.

Show more

INVITATION | EU-Pacific Talks: Europe and the Indo-Pacific: Trade relations with the Indo-pacific

We would like to invite you to a debate "EU-Pacific Talks: Europe and the Indo-Pacific: Trade relations with the Indo-pacific", which will take place on 21 February at 13:00 online on our Facebook page.

Show more

POZVÁNKA | EU-Pacific Talks: Europe and the Indo-Pacific: Trade relations with the Indo-pacific

Rádi bychom Vás pozvali na debatu EU-Pacific Talks: Europe and the Indo-Pacific: Trade relations with the Indo-pacific, která se bude konat 21. 2. od 13:00 online na našem Facebooku.

Show more

INVITATION | EU-Pacific Talks: Europe and the Indo-Pacific: Migration and demographic changes

We would like to invite you to a debate "EU-Pacific Talks: Europe and the Indo-Pacific: Migration and demographic changes", which will take place on 30 January at 13:00 online on our Facebook page.

Show more

POZVÁNKA | EU-Pacific Talks: Europe and the Indo-Pacific: Migration and demographic changes

Rádi bychom Vás pozvali na debatu EU-Pacific Talks: Europe and the Indo-Pacific: Migration and demographic changes, která se bude konat 30.1. od 13:00 online na našem Facebooku.

Show more

Report | EU-Pacific talks: Free and Open Indo-Pacific: Bold vision for bold players

If you missed the EU-Pacific talks: Free and Open Indo-Pacific: Bold vision for bold players, here you can read the report from the debate written by Zsanett Gréta Papp. During the debate it was discussed, for example, that although each country has its own interests concerning the region, there are several global problems that countries should face together, because one country cannot solve them. On the other hand, it is really difficult to establish dialogue with the Indo-Pacific countries.

Show more PDF

Report | EU-Pacific talks: Free and Open Indo-Pacific: Bold vision for bold players

Pokud jste nestihli debatu EU - Pacific talks: Free and Open Indo-Pacific: Bold vision for bold players, tak zde si můžete přečíst zprávu z debaty, kterou napsala Zsanett Gréta Papp. Během debaty bylo probíráno například, i to, že přestože každý stát má své zájmy týkající se regionu, lze zaznamenat několik globálních problémů, kterým by státy měly čelit společně, protože jeden stát je nemůže vyřešit. Na druhou stranu je skutečně složité navázat dialog s indicko-pacifickými zeměmi.

Show more PDF

REPORT | EU – Pacific Talks: EU – Security Challenges for the Pacific, EU, and Russia

If you missed the debate EU - Pacific talks: EU - Security Challenges for the Pacific, EU, and Russia, here you can read the report from the debate written by Tomáš Moudrý. During the debate, it was discussed, for example, that despite the considerable geographical distance, the EU and the Indo-Pacific region are now more interconnected than ever before and both sides are seeking to strengthen their partnership in many areas, with security policy now one of the most important due to many factors.

Show more PDF

REPORT | EU – Pacific Talks: EU – Security Challenges for the Pacific, EU, and Russia

Pokud jste nestihli debatu EU - Pacific talks: EU – Security Challenges for the Pacific, EU, and Russia, tak zde si můžete přečíst zprávu z debaty, kterou napsal Tomáš Moudrý. Během debaty bylo probíráno například, že i navzdory značné geografické vzdálenosti jsou nyní EU a indicko-pacifický region propojeny ještě více než kdykoli předtím a obě strany usilují o posílení svého partnerství v mnoha oblastech, přičemž bezpečnostní politika je nyní v důsledku mnoha faktorů jednou z nejzávažnějších.

Show more PDFEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org