EU-Pacific Talks: The weaponisation of information: The future of risk in the digital era?

In the second debate of the third series of EU-Pacific Talks, organised by EUROPEUM Institute for European Policy, the guests focused on the digital future. The focus was on the experiences of several countries, which provided valuable insights into their proactive approach to countering disinformation and their focus on cyber security. Read about what our guests discussed in a report written by Petra Pospíšilová, Office and Project Coordinator.

Show more

EU-Pacific Talks: The weaponisation of information: The future of risk in the digital era?

V druhé debatě třetí série rozhovorů EU-Pacific Talks, pořádané Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM, se hosté zaměřili na digitální budoucnost. Centrem pozornosti byly zkušenosti některých zemí, které poskytly cenné poznatky o jejich proaktivním přístupu k boji proti dezinformacím a o jejich zaměření na kybernetickou bezpečnost. Přečtěte si o čem naši hosté debatovali v reportu, který napsala Petra Pospíšilová, koordinátorka kanceláře a projektů.

Show more

EU-Pacific Talks | Unveiling Global South Dynamics: EU and Indo-Pacific Perspectives

We would like to invite you to another debate of the EU-Pacific Talks series, this time on the topic "Unveiling Global South Dynamics: EU and Indo-Pacific Perspectives". The debate will take place on Friday, 9 February at 11:00 a.m. via an online stream on FB.

Show more

EU-Pacific Talks | Unveiling Global South Dynamics: EU and Indo-Pacific Perspectives

Zveme Vás na další z debat cyklu EU-Pacific Talks, tentokrát na téma: “ Unveiling Global South Dynamics: EU and Indo-Pacific Perspectives”. Debata se uskuteční v pátek 9. února od 11:00 formou online streamu na FB.

Show more

EU-Pacific Talks | Global Race in Emerging Technologies: Lessons for EU-Pacific Cooperation

We would like to invite you to the next debate in the EU-Pacific Talks series, this time on the topic "Global Race in Emerging Technologies: Lessons for EU-Pacific Cooperation". The online debate will take place on Tuesday 9 January from 11:00 to 12:10 in the form of an online FB stream.

Show more

EU-Pacific Talks | Global Race in Emerging Technologies: Lessons for EU-Pacific Cooperation

Zveme Vás na další debatu v rámci cyklu EU-Pacific Talks, tentokrát na téma: "Global Race in Emerging Technologies: Lessons for EU-Pacific Cooperation". Online debata se uskuteční v úterý 9. ledna od 11:00 do 12:10 ve formě online streamu na FB.

Show more

Report | EU-Pacific Talks: Taiwan and security dimension – lessons learned, Indo-Pacific containment

During the first debate of the third edition of the EU-Pacific Talks, organised by EUROPEUM Institute for European Policy, participants engaged in a lively debate covering various aspects of Taiwan's status. They discussed the economic, military and value drivers behind Taiwan's importance, addressing concerns about China's approach and lessons from other global conflicts such as the war in Ukraine. Read what our guests debated in this report by Adam Horry.

Show more

Report | EU-Pacific Talks: Taiwan and security dimension – lessons learned, Indo-Pacific containment

Během první debaty třetího ročníku EU-Pacific Talks, kterou pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, se účastníci zapojili do živé debaty zahrnující různé aspekty postavení Tchaj-wanu. Diskutovali o ekonomických, vojenských a hodnotových důvodech, které stojí za významem Tchaj-wanu, přičemž se zabývali obavami z přístupu Číny a poučeními z jiných globálních konfliktů, jako je válka na Ukrajině. Přečtěte si o čem naši hosté debatovali v reportu, který napsal Adam Horry.

Show more

EU-Pacific Talks | Charting the course for Ukraine: Reassessment of the Indo-Pacific

We would like to invite you to the next debate in the EU-Pacific Talks series, this time on the topic "Charting the course for Ukraine: Reassessment of the Indo-Pacific". The online debate will take place on Tuesday, 28 November, from 13:00 to 14:00 as an online stream on FB.

Show more

EU-Pacific Talks | Charting the course for Ukraine: Reassessment of the Indo-Pacific

Zveme Vás na další debatu v rámci cyklu EU-Pacific Talks, tentokrát na téma: "Charting the course for Ukraine: Reassessment of the Indo-Pacific". Online debata se uskuteční v úterý 28. listopadu od 13:00 do 14:00 ve formě online streamu na FB.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org