INVITATION: Café Evropa online: Economic recovery after the coronavirus – how can EU help?

EUROPEUM Institute for European Policy invites you to the next debate in the Café Evropa series. Like the previous debate it will be broadcasted online because of anti-coronavirus measures. The debate will focus on the economic recovery after the coronavirus. The debate will take place on Thursday, 7 May.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa online: Ekonomická obnova po koronaviru – jak může pomoci EU?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Stejně jako debata předchozí, bude i tentokrát vysílána online z důvodu opatření proti koronaviru. Debata bude zaměřena na ekonomickou obnovu po koronaviru. Debata proběhne ve čtvrtek 7. května.

Show more

INVITATION: Café Evropa online: Democracy and values in times of coronavirus

EUROPEUM Institute for European Policy invites you to the next debate in the Café Evropa series. Like the previous debate it will be broadcasted online because of anti-coronavirus measures. The debate will focus on the democracy and values in times of coronavirus. The debate will take place on Tuesday, 28 April.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa online: Demokracie a hodnoty v čase koronaviru

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Stejně jako debata předchozí, bude i tentokrát vysílána online z důvodu opatření proti koronaviru. Debata bude zaměřena na demokracii a hodnoty v čase koronaviru. Debata proběhne v úterý 28. dubna.

Show more

Europeum and COVID-19

Explore our publications, events and other activities concerning the pandemic and its consequences.

Show more

Europeum a COVID-19

Prohlédněte si naše publikace, akce a další aktivity související s koronavirovou pandemií a jejími důsledky.

Show more

INVITATION: Café Evropa online: Western Balkans and EU

EUROPEUM Institute for European Policy invites you to the next debate in the Café Evropa series. Like the previous debate it will be broadcasted online because of anti-coronavirus measures. The debate will focus on the Western Balkans and the European Union. The debate will take place on Tuesday, 21 April.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa online: Západní Balkán a EU

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Stejně jako debata předchozí, bude i tentokrát vysílána online z důvodu opatření proti koronaviru. Debata bude zaměřena na Západní Balkán a Evropskou unii. Debata proběhne v úterý 21. dubna.

Show more

INVITATION: Café Evropa online: COVID-19 and the reaction of the EU - How to handle the current situation?

EUROPEUM Institute for European Policy invites you to the next debate in the Café Evropa series. Like the previous debate it will be broadcast online due to anti-coronavirus measures. The debate will focus on the EU's response to the COVID-19 pandemic and how to deal with the current situation. The debate will take place on Tuesday, 7 April.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa online: COVID-19 a reakce Evropské unie – jak se vypořádat se současnou situací?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Stejně jako debata předchozí, bude i tentokrát vysílána online z důvodu opatření proti koronaviru. Debata bude zaměřena na reakci EU na pandemii COVID-19 a jak se vypořádat se současnou situací. Debata proběhne v úterý 7. dubna.

Show more