Piotr Maciej Kaczyński
Výzkumný spolupracovník
piotr.kaczynski@gmail.com

Piotr Maciej Kaczyński je nezávislý expert v záležitostech Evropské unie a externí výzkumný spolupracovník Institutu pro evropskou politiku Europeum. Od roku 2007 pravidelně přednáší na European Summer School, pořádané Europeem. Dříve působil jako politický poradce v Evropském parlamentu (2012-2014) a vědecký pracovník a vedoucí programu v Centru pro evropskou politiku  (CEPS), kde byl zodpovědný za instituční a politické záležitosti Evropské unie (2007-2012). Často také publikuje o tématech týkajících se domácí a zahraniční politiky Evropské unie. Mezi jeho nejdůležitější knihy patří ‚Polish Council Presidency 2011: Ambitions and Limitations‘ (Stockholm 2011) ); “The Treaty of Lisbon: A Second Look at the Institutional Innovations”(spoluautor, Brusel 2010); a “Ever Changing Union: An Introduction to the History, Institutions and Decision-Making Processes of the European Union” (spoluautor, Brusel 2011). V minulosti vedl Evropský program ve Varšavském Institutu veřejných záležitostí (ISP, 2004-2007), kde vydal například “Polish Foreign Policy 2005-2007: What after Consensus?” (Varšava 2008). Dále je expertem  v Madridském Blomeyer & Sanz a působí jako poradce v polské Nadaci Roberta Schumana. V roce 2012 mu byl udělen Marshall Memorial fellowship. Rovněž byl konzultován Radou Evropy, různými členy Evropského parlamentu a Ministerstvem zahraničních věcí v Polsku, pro které napsal 5 zpráv týkajících se záležitostí Evropské Unie. Pan Kaczyński vystudoval mezinárodní vztahy na Varšavské univerzitě (2002) a evropská studia na College of Europe (2004).

Události


Žádné články nenalezeny.

Projekty


Žádné články nenalezeny.