Polish abortion law: implications for European integration and transatlantic cooperation

In her blog post, Magdalena Rubin discusses the Polish abortion law and its implications for European integration and transatlantic cooperation.

Dne 22. října padl ze strany polského ústavního soudu velmi kontroverzní rozsudek ve věci potratového zákona. Zákon o plánování rodiny do teď zakazoval potraty až na výjimky, kterými bylo otěhotnění z důvodu znásilnění nebo incestu, ohrožení zdraví nebo života matky a podezření na vážné poškození plodu. Výjimka týkající se právě poškození plodu byla ústavním soudem nyní označena za protiústavní.

Svým rozhodnutím tak ÚS znemožnil provedení potratu v 98 % případů. Statistiky z roku 2019 totiž ukazují, že v Polsku bylo provedeno 1110 legálních potratů, z čehož 1074 bylo provedeno právě z důvodu poškození plodu.

Ústavní soud se ve svém rozhodnutí odvolává na článek 38 polské Ústavy, který říká: “Polská Ústava zaručuje právní ochranu života každému člověku”. Ústavní soud již dříve přijal rozhodnutí, že plod se stává člověkem již od momentu početí.

You can read the entire article in Czech here

#Poland #European integration #Transatlantic cooperationEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org