Pravda.sk - Johnson's Brexit hazard play.

Our director Vladimír Bartovic spoke to the Slovak daily Pravda about Johnson's Brexit hazard play.

"Som však stále skôr skeptický, že dohoda prejde v britskom parlamente. Z informácií, ktoré sa dostali na verejnosť, to vyzerá tak, že jednoznačne ustúpila Británia. Podľa toho sa zdá, že Londýn by mohol súhlasiť s tým, aby Severné Írsko zostalo súčasťou jednotného trh EÚ. Teraz ide o to, aby sa našla dohoda o mechanizme, na základe ktorého by v budúcnosti mohlo potom z tejto schémy vystúpiť,“ povedal Bartovic pre Pravdu.

You can read the full article in Slovak on Pravda.sk.

#Brexit #London #European Union

Expertise: EU institutional issues, Economic and Monetary Union, € and European budget, Brexit, EU foreign policy, EU enlargement with the focus on Western Balkans, Slovak foreign and domestic policy and economic issues

Related articles