Pravda.sk - Johnson's Brexit hazard play.

Our director Vladimír Bartovic spoke to the Slovak daily Pravda about Johnson's Brexit hazard play.

"Som však stále skôr skeptický, že dohoda prejde v britskom parlamente. Z informácií, ktoré sa dostali na verejnosť, to vyzerá tak, že jednoznačne ustúpila Británia. Podľa toho sa zdá, že Londýn by mohol súhlasiť s tým, aby Severné Írsko zostalo súčasťou jednotného trh EÚ. Teraz ide o to, aby sa našla dohoda o mechanizme, na základe ktorého by v budúcnosti mohlo potom z tejto schémy vystúpiť,“ povedal Bartovic pre Pravdu.

You can read the full article in Slovak on Pravda.sk.

#Brexit #London #European Union

Expertise: EU institutional issues, Economic and Monetary Union, € and European budget, Brexit, EU foreign policy, EU enlargement with the focus on Western Balkans, Slovak foreign and domestic policy and economic issues

Related articles



EUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org