ČT: Composition of the new European Commission

Our Vladimír Bartovic was a guest of Czech Television, where he commented on the composition of the new European Commission.

"Překvapující pro mě byl nový systém jakým je uspořádaná Evropská komise. To znamená jakýsi systém tří nových výkonných místopředsedů, dalších šest nevýkonných předsedů a zbytek komisaři. Není v tom taková jasnost jak tomu bylo ve stávající komisi, kde jednoznačně místopředsedové měli koordinující roli a měli stanovené, které jednotlivé komisaře budou koordinovat, zatímco teď je ten systém takový komplikovanější."

You can watch the whole comment on:  web ČT24. (1:28:11).

#Comment #European Commission #Czech Television

Related articlesEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org