Pravda.sk: Brexit finally has a deadline and it is not going to be April, 1st

Our director Vladimír Bartovic commented on the possible scenarios of the upcoming Brexit negotiations for the Slovak Pravda.sk.

Our director Vladimír Bartovic commented on the possible scenarios of the upcoming Brexit negotiations for the Slovak Pravda.sk.

Nie je jasné, čo v tej zmluve bude. Zmluva môže rámcovo upraviť budúce vzťahy, ale nemala by napríklad nahrádzať obchodnú dohodu EÚ s Britániou. Riešiť by mala hlavne také veci, na ktoré má priamy vplyv vystúpenie – napríklad príspevky Británie do rozpočtu EÚ, ktoré neboli do momentu vystúpenia zaplatené, alebo čo bude s penziami britských eurouradníkov, či to, aby Británia mohla pokračovať v niektorých programoch EÚ, ako je Erasmus a podobne.

Tu je hlavná obava, že sa to nestihne. To by pre Britániu znamenalo často spomínaný pád z útesu, lebo by sa naraz ocitla mimo colnej únie a mimo jednotného trhu. Vzťahovali by sa na ňu rovnaké pravidlá ako na ktoréhokoľvek iného člena Svetovej obchodnej organizácie vrátane ciel a netarifných obmedzení, nehovoriac o voľnom poskytovaní služieb, bankovníctve a podobne.

Read the whole article in Slovak on the Pravda.sk website here

#Brexit #Great Britain #UK #Erasmus

Expertise: EU institutional issues, Economic and Monetary Union, € and European budget, Brexit, EU foreign policy, EU enlargement with the focus on Western Balkans, Slovak foreign and domestic policy and economic issues

Related articlesEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org