ČRo Radiožurnál: Multi-speed Europe

Our director Vladimír Bartovic was a guest on Radiožurnál, where he commented on the concept of multi-speed Europe and its possible impact on the Czech Republic.

The functioning of the EU could change significantly as a number of member states talk about the concept of multi-speed Europe. How would this concept work in reality and what impact would  it have on the Czech Republic?

V současnosti již v Evropské unii vícerychlostní Evropu máme. Vícerychlostní Evropa provází Unii už od jejího vzniku a to například prostřednictvím výjimek z evropského práva. Změna je v tom, že vícerychlostní Evropa byla doposud vnímána spíše jako něco výjimečného; něco, co se uplatní v případě, že není jiná možnost. Změna spočívá v tom, že nyní se koncept dostává do popředí a začíná se o něm uvažovat jako o obecném řešení pokračování evropské integrace v rámci EU.

Why is this a proposal of France, Germany, Spain and Italy specifically?

Jsou to největší členské země Evropské unie a zároveň je většina z nich zeměmi zakládajícími. Jsou to země, které tradičně podporovaly rychlejší postup evropské integrace. Pro tyto země koncept vícerychlostní Evropy znamená, že mohou dál postupovat, i přestože některé země jsou skeptičtější, například země středoevropské nebo severské, je nebudou zdržovat.

What exactly would change and how would this impact the Czech Republic?

Co se týče například evropské legislativy, nějaká prudká změna by nastat neměla, protože evropská legislativa umožňuje různým zemím postupovat různou rychlostí. Spíš jde o to, do kterých oblastí by se tento koncept přelil; ve kterých oblastech by některé země postupovaly dále v integraci. Jedna oblast, která se nabízí, je oblast eurozóny, kde určitě bude další integrace zemí pokračovat vyšším tempem. Další oblast, nad kterou se uvažuje, je obranná bezpečnost nebo sociální stát a koordinace sociálních systémů.

České republiky by se to dotklo zejména, kdyby se té vyšší rychlosti nezúčastnila. Postupně by vypadávala z hlavního proudu evropské integrace; nepatřila by mezi země v jádru v Evropské unie, tudíž by postupně mohla být více a více marginalizovaná. Česko musí velice dobře zvážit, jestli chce být členem integračního jádra. Pokud ano, základní krok spočívá v politickém rozhodnutí o vstupu ČR do eurozóny, protože eurozóna bude integračním jádrem EU. Dále pak o zapojení se do dalších forem vyšší rychlosti evropské integrace, jako je obrana Unie nebo koordinace systémů sociálního zabezpečení.

Listen to the whole interview in Czech here.

#multi-speed Europe #European integration #Czech Republic #eurozone

Expertise: EU institutional issues, Economic and Monetary Union, € and European budget, Brexit, EU foreign policy, EU enlargement with the focus on Western Balkans, Slovak foreign and domestic policy and economic issues

Related articlesEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org