Dekarbonizace automobilového průmyslu

Cílem projektu Dekarbonizace automobilového průmyslu je umožnit rychlou a spravedlivou dekarbonizaci automobilového průmyslu v České republice díky překlenutí mezery v komunikaci mezi politiky, rozhodovacími orgány vlády a podniky. Klíčové aktivity se opírají o výstupy výzkumu a následné spolupráci s příslušnými zainteresovanými stranami automobilového průmyslu v České republice. Cílem je mimo jiné nejen prohloubit porozumění veřejnosti, ale také zvýšit společenské přijetí nadcházejících změn v dopravním sektoru, které se zdají být nevyhnutelné.
Projekt vede Institut pro evropskou politiku EUROPEUM za finanční podpory Evropské klimatické nadace.

Cíle projektu:

  • Umožnit rychlou a spravedlivou dekarbonizaci automobilového průmyslu v České republice.
  • Překlenout mezeru mezi tvůrci politik, rozhodovacími orgány vlády a podniky.
  • Zvýšit společenské povědomí a akceptaci nevyhnutelných změn v dopravním sektoru.
  • Pomoci lidem ztotožnit se s myšlenkou nového ekosystému mobility.

Aktivity projektu:

  • Je vytvořena úvodní výzkumná zpráva, která shromažďuje informace o českém automobilovém průmyslu z různých úhlů pohledu.
  • Jsou identifikovány hlavní zainteresované strany českého automobilového průmyslu a zapojeny do dialogu prostřednictvím série setkání a kulatých stolů o příležitostech pro český automobilový průmysl.
  • Je vytvořena a udržována pracovní skupina. Zainteresované strany i veřejnost dostávají aktuální informace o novém ekosystému mobility, včetně vyjádření a empiricky podložené zpětné vazby na řadu významných událostí – balíček „Fit for 55“, konference COP26 nebo aktivity navržené před a během českého předsednictví v Radě EU.
  • V konečném důsledku tak nejen klíčové zainteresované strany, ale především veřejnost lépe chápou příležitosti a výzvy dekarbonizace dopravy a automobilového průmyslu. 

Výstupy projektu:

#Klima #Dekarbonizace #Automobilový průmysl

Katarína Svitková
Výzkumná spolupracovnice

Odbornost: klimatická politika, udržitelnost, městské vládnutí a politika resilience měst, bezpečnostní politika, mezinárodní vysokoškolské vzdělávání

Katharine Klačanský
Výzkumná pracovnice

Expertiza: změna klimatu, ekonomická udržitelnost, environmentální bezpečnost

Michal Hrubý
Výzkumný pracovník

Expertiza: zelená ekonomika EU, těžký průmysl, doprava

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředíInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org