Podpora svobody médií v Srbsku s ohledem na přístupový proces do EU

S radostí oznamujeme začátek realizace projektu zaměřeného na podporu nezávislých srbských novinářů, reportujících o procesu integrace Srbska do EU a zejména o překážkách v oblastech demokratického vládnutí, vlády práva a základních práv a svobod, včetně svobody médií. Projekt byl podpořen Programem transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky a je realizován společně se srbským Centre for Contemporary Politics.

 

   

Cílem projektu je podpora nezávislých novinářů reportujících o integračním procesu Srbska do EU se zaměřením na jeho aktuální nejzávažnější překážky, kterými jsou stav demokracie, lidská práva včetně práv menšin a vláda práva. Tyto zásady představují jádro rozvoje demokracie, a tudíž nezbytnou součástí politické a sociální transformace země. Projekt reaguje na zhoršující se svobodu médií v Srbsku a zvyšující se omezení a ohrožení pro nezávislé novináře působící v Srbsku. Realizace projektu povede k posílení kapacit nezávislých novinářů v reportování o přístupovém procesu a jeho hlavních překážkách, kterými jsou v současnosti nedostatky v demokratickém vládnutí a ochraně základních práv a svobod. Projekt povede také k předání české zkušenosti s komunikací otázek souvisejících s EU vůči širší veřejnosti informativním a atraktivním způsobem. Druhým cílem projektu je zvýšit povědomí a přístup k objektivním informacím o přístupovém procesu Srbska a problémech, které proces aktuálně brzdí, včetně kritické situace nezávislých médií v Srbsku. Projekt navazuje na již úspěšně realizovaný jednoletý projekt podpořený ze stejného programu a rozšiřuje jeho zaměření a aktivity. Realizace projektu dále přispěje k diskuzi o prioritách české zahraniční politiky a předsednictví ČR v Radě EU na podzim 2022, v nichž má rozšiřování EU a podpora transformace regionu již tradičně své významné místo.

 

Aktivity realizované v rámci projektu:

Publikace článků na European Western Balkans a ve spolupracujících médiích (leden 2021–prosinec 2022)

Březen 2021

 • Filip Lukić: Inter-party dialogue is a test for Serbia’s democratic development within the EU accession process | Međustranački dijalog je test za demokratski razvoj Srbije u procesu pristupanja EU (angličtina, srbština)

Květen 2021

 • Stefan Marković: Will the European Parliament help solve the biggest corruption scandals in Serbia? l Hoće li Evropski parlament uticati na rešavanje najvećih afera u Srbiji? (angličtina, srbština)
   
 • Marija Stojanović: Regulatory Authority for Electronic Media: The key for media freedom and Inter-Party Dialogue in Serbia I REM kao ključ slobode medija i međustranačkog dijaloga (angličtina, srbština

Září 2021

 • Divna Prusac: Processing war crimes important for Serbia’s EU accession | Odnos prema ratnim zločinima važan za pristupanje Srbije Evropskoj uniji (angličtina, srbština)

Říjen 2021 

 • Mateja Agatonović: Public procurement and interstate agreements: How is the money of Serbian citizens spent? | Javne nabavke i međudržavni sporazumi: Kako se troši novac građana Srbije? (angličtina, srbština)

Prosinec 2021

 • Mihailo Gajić, “Some progress” in Serbian economy, but several questions remain (angličtina, srbština)

 • Milena Ilić Mirković, Serbia as an ecological blind spot of Europe, what is needed for harmonization with the EU? (angličtina, srbština)

 • Aleksandra Popović, Opening of the “green” Cluster – Proof of progress or an undeserved award for Serbia? (angličtina, srbština)

 • Filip Švarm, European Commission Report on media freedom in Serbia: Progress detected through a microscope (angličtina, srbština)

 • Sanja Petrov, Delay in the adoption of the Law on Same-Sex Unions in Serbia a consequence of lack of political will (angličtina, srbština)

Září 2022 

 • Aleksandra Popović, Slim chances for Serbia’s progress towards the EU by year’s end, relationship with Russia the biggest problem (angličtina, srbština)

Listopad 2022 

 • Vojislav Milovančević, Kosovo and sanctions not the only obstacles: Lack of rule of law paralyzes Serbia on its EU path (angličtina, srbština)
 • Mateja Agatonović, How much money Serbia receives from the EU an how much it risks to lose? (angličtina, srbština)

Prosinec 2022

 • Darija Stjepić, Serbia’s Media strategy: Path towards media freedom or a front for the EU? (angličtina, srbština)
 • Jovana Tomić, Serbia still without an Anti-corruption Strategy: Technical issue or proof of lack of political will? (angličtina, srbština)
 • Milena Ilić Mirković, Bad results after opening Cluster 4: Environment in Serbia awaits abandonment of coal and staff increase (angličtina, srbština)
 • Jelena Jorgačević Kisić, Decision on the 5th national television frequency in Serbia: Capture of REM as a mirror of captured society (angličtina, srbština)
 • Katarina Sremčević, Judicial reforms after the change of the Serbian Constitution: Potential for both reduction and institutionalization of political influence on the judiciary (angličtina, srbština)
 • Sanja Petrov, Will participation in the Census improve the position of the Albanian minority in Serbia? (angličtina, srbština)
 • Radvan Balać, Withdrawal of the Draft Law on Internal Affairs in Serbia: The Prime Minister’s Gambit (angličtina, srbština
Online setkání koordinátorů a manažerů projektu z ČR a Srbska (leden–únor 2021) 
Online workshop určený novinářům a expertům zabývajícím se přístupovým procesem a souvisejícími otázkami kvality demokracie, vlády práva a lidských práv včetně práv menšin (březen–květen 2021)
Vypracování příručky pro srbské novináře a zástupce občanské společnosti (červen–září 2021)
 • HANDBOOK: Handbook pro podávání zpráv o přistoupení k EU: české lekce pro Srbsko (angličtinasrbština)
Představení příručky na uzavřené diskuzi (září–říjen 2021)
Kulatý stůl v Praze/online zaměřený na svobodu médií v Srbsku a na Balkáně a její význam pro demokratickou společnost a evropskou integraci (listopad–prosinec 2021)
Třídenní cesta do Bruselu/online workshop s novináři reportujícími o rozšiřování EU, západním Balkánu a Srbsku (leden–březen 2022)
Kulatý stůl v Bruselu/online na téma svobody médií (leden–březen 2022)
Policy paper z návštěvy a diskuze s aktéry v Bruselu včetně doporučení pro české a evropské aktéry (duben–červen 2022)
Veřejná diskuze v Bělehradě/online hodnotící postup Srbska v přístupovém procesu do EU se zaměřením na klíčové faktory v projektu (červenec–září 2022)
Veřejná diskuze v Praze/online s prezentací projektu, výstupů a diskuze o aktuální situaci v Srbsku (říjen–prosinec 2022)

#Srbsko #média #přístupový proces do EU #TRANS

Jana Juzová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: regionalismus, Visegrádská spolupráce, demokratizace a evropská integraci zemí západního Balkánu, proces rozšiřování EUInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org