POLICY PAPER: Dopady klimatické změny v České republice: co můžeme dělat?

Helena Škrdlíková se ve svém nejnovějším policy paperu věnuje dopadům klimatické změny v České republice a tomu, co můžete dělat.

V globálním měřítku je pro udržení padesátiprocentní pravděpodobnosti, že globální teplota nevzroste o více než 2 °C, aby koncentrace CO2 v ovzduší nepřekročila do konce století hodnotu 450 ppm. Zcela konkrétně to znamená, že do roku 2050 mohou lidé vypustit do ovzduší už jen 1000 miliard tun oxidu uhličitého. Toho bude možné dosáhnout pouze za předpokladu, že se nevytěží a nespálí 80 procent ložisek uhlí, třetina ropy a polovina zemního plynu, které jsou nám přístupné. V tomto kontextu musí také rapidně klesnout globální roční spotřeba uhlí na jednoho obyvatele – z dnešních 1,07 tun na 80 kilogramů v roce 2050.

  • Postupující klimatická změna se dotýká všech obyvatel České republiky, ať už jde o ty z města, nebo o lidi žijící na venkově. V posledních letech mohli čeští občané poznat klimatickou změnu na vlastní kůži například skrze dlouhé vlny veder či extrémní sucha. 
  • Česká republika již nyní doplácí na změny klimatu i ekonomicky. Podle výzkumů jsou náklady na její dopady v porovnání s HDP u nás jedny z nejvyšších v Evropské unii. 
  • Co můžeme dělat jako jednotlivci, abychom negativním důsledkům změny klimatu předcházeli a připravili se na jejich řešení? 

Celý dokument si můžete přečíst v PDF.

 

#Změna klimatu #Helena ŠkrdlíkováInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org