Vladimír Bartovic
Ředitel
vbartovic@europeum.org
+420 732 649 797

Vladimír Bartovic byl do října 2021 ředitelem Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM a nyní působí jako ředitel Politického odboru v Kanceláři slovenské republiky a prezident Institutu EUROPEUM. V roce 2014 byl jmenován členem externího poradního týmu ministra zahraničních věcí ČR pro oblast zahraniční a evropské politiky a členem Programové rady Česko – polského fóra. V roce 2015 byl zvolen členem výkonného výboru Asociace pro otevřenou společnost PASOS. Vystudoval mezinárodní obchod a mezinárodní politiku na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Studoval též na Fakultě politických věd a sociologie Univerzity v Granadě. Mezi lety 2011 a 2012 působil jako ředitel Odboru strategických analýz a plánování na Ministerstvu zahraničních věcí Slovenské republiky. Pracoval rovněž jako editor časopisu Integrace. Přednáší témata související s evropskou integrací na Institutu pro veřejnou správu a v České národní bance.