Lenka Farkačová
Výzkumná spolupracovnice
lfarkacova@europeum.org
+420 732 431 650

Lenka Farkačová, rozená Říhová, je nezávislou expertkou a externí výzkumnou spolupracovnicí Institutu pro evropskou politiku Europeum. Je držitelkou doktorského titulu z programu Hospodářská politika a správa, obor Finance. Ovšem ještě, než dokončila doktorská studia, získala v roce 2017 cenu profesora Vencovského pro ekonomy do 35 let za práci nesoucí název „Daňová konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu v mezinárodním kontextu“. Její primární odborné zaměření zahrnuje následující oblasti: trh práce, daňové systémy v národním i mezinárodním kontextu, lidský kapitál a práce.

Aktuálně dále zastává pozici odborné asistentky a je garantkou vybraných předmětů na Vysoké škole finanční a správní, a.s. Dříve (2015-2019) zastávala pozici výzkumné pracovnice v rámci oddělení Příjmové a mzdové politiky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., zřízeném Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

 

Události


Žádné články nenalezeny.

Projekty


Žádné články nenalezeny.