Michal Hrubý
Výzkumný pracovník
mhruby@europeum.org
+420 608 450 808

Michal Hrubý získal magisterský titul z ekonomiky na Škoda Auto Vysoké škole a v současné době studuje druhý magisterský obor Nerostné suroviny na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Ve svém výzkumu se zaměřuje na zelenou ekonomiku, dekarbonizaci těžkého průmyslu a dopravu. Pravidelně přispívá do renomovaných českých médií. V rámci našeho klimatického týmu Michal přispívá ke snaze založit veřejnou debatu na relevantních datech a poznatcích. Stejně tak navazuje kontakt s různými stakeholdery a informuje o vývoji legislativy EU.

 

 


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org