Danielle Piatkiewicz
Výzkumná pracovnice
dpiatkiewicz@europeum.org
+32 455 11 28 09
Danielle Piatkiewicz je vědeckou pracovnicí Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM se zaměřením na otázky týkající se transatlantické a středo a východoevropské bezpečnosti, NATO a Východního partnerství. Je také nezávislou poradkyní pro Alliance of Democracies Foundation. Dříve působila jako vedoucí programová koordinátorka pro The German Marshall Fund of the United States’ (GMF) Asia a Future of Geopolitics programs (Washington, DC). Pracovala rovněž na různorodých projektech zaměřených na rozvoj vůdčích schopností, jmenovitě se jednalo například o Young Professionals Summit jakožto stěžejní akci GMF či Brussels Forum. Předtím púsobila jako programová asistentka ve Wider Atlantic programu GMF v Bruselu a programová stážistka ve Varšavě. Před nástupem do GMF pracovala pro European Institute of Peace v Bruselu (EIP). Je držitelkou titulu M.A. v mezinárodních a politických studiích se zaměřením na transatlantická studia na Jagiellonian University v polském Krakově. Svůj titul B.A. získala v oblasti politologie s důrazem na mezinárodní vztahy s vedlejším oborem německých studií z University of California, Santa Barbara (UCSB).