Milan Urbaník
Juniorní výzkumník
murbanik@europeum.org

Milan Urbaník získal magisterský titul na London School of Economics and Political Science v oboru behaviorální věda. Bakalářské studium absolvoval v oboru Politika, filozofie, ekonomie na University College London. Během svého studia pracoval jako výzkumný asistent, kde zkoumal roli emocí v ochraně přírody a sumarizoval literaturu o behaviorálních experimentech napříč tématy udržitelnosti. Ve své dizertační práci uskutečnil dva experimenty zkoumající propojení mezi zdravím a pro-environmentálním chováním.

Během svého působení v Institutu EUROPEUM píše zejména policy papery v oblasti vzdělávání a klimatické změny a o důležitosti studia lidského chování pro efektivní tvorbu veřejných politik.

Projekty


Žádné články nenalezeny.

V médiích


Žádné články nenalezeny.Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org