EU-Pacific Talks: In-EV-itable future of automotive industry: what is the role of the Pacific region

We would like to invite you to the debate called "EU-Pacific Talks: In-EV-itable future of automotive industry: what is the role of the Pacific region" in the EU-PACIFIC Talks series. The debate will take place online on Tuesday, May 30 at 13:00.

Zjistit více

EU-Pacific Talks: In-EV-itable future of automotive industry: what is the role of the Pacific region

Rádi bychom vás pozvali na debatu s názvem "In-EV-itable future of automotive industry: what is the role of the Pacific region" v rámci série rozhovorů EU-PACIFIC Talks. Debata se uskuteční online v úterý 30. května ve 13:00.

Zjistit více

REPORT | EU-Pacific Talks: Trade relations with the Indo-Pacific

Overall, the debate focused on the diversification of global trading partners and how to achieve it. Speakers also discussed the threats associated with dependence on only a few strong countries, which can then take the position of rule makers. The whole debate was linked to the possibilities of global trade with countries that are part of the Indo-Pacific region. Writes Eliska Prostřední in her report on the debate "EU-Pacific Talks: Trade relations with the Indo-Pacific".

Zjistit více PDF

REPORT | EU-Pacific Talks: Trade relations with the Indo-Pacific

Celkově se debata týkala především tématu diverzifikace globálních obchodních partnerů a způsobů, jak jí dosáhnout. Řečníci také diskutovali o hrozbách, které jsou spojeny se závislostí pouze na některých silných státech, které pak mohou zaujmout pozici tvůrce pravidel. Celá debata byla spojena s možnostmi globálního obchodu se zeměmi, které jsou součástí indo-pacifického regionu. Píše Eliška Prostřední v reportu z debaty "EU-Pacific Talks: Trade relations with the Indo-Pacific".

Zjistit více PDF

REPORT | EU-PACIFIC TALKS: Europe and the Indo-Pacific: Migration and demographic changes

Demographic developments – the “greying” of society – remain an issue across the first world; in Europe, the expansion of the welfare state and elevated standards of services has put increasing demands on productivity to maintain the prosperity that has become an integral part of the societal contract.

Zjistit více PDF