The European Union in the Fog

The final publication of the Building Bridges Project has now been published, to which our Director Vladimír Bartovic as one of the 28 contributors represented the view of the Czech Republic.

Zjistit více PDF

The European Union in the Fog

Závěrečná publikace projektu 'Stavění mostů pro překonávání různosti národních náhledů na EU' byla zveřejněna. Náš ředitel Vladimír Bartovic byl jeden z 28 přispěvatelů, přinášejíc pohled České republiky.

Zjistit více PDF

Studio 6: What people want from the European Union

Vladimír Bartovic, director of Institute for European Policy EUROPEUM, was in Studio 6 on March 16. He spoke mainly about citizens’ confidence in the EU and international conference organized as part of the Building Bridges project.

Zjistit více

Studio 6: Co chtějí lidé od Evropské unie

Vladimír Bartovic, ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, byl 16. března hostem Studia 6. Hovořil především o důvěře občanů v EU a o mezinárodní konferenci v rámci projektu Building Bridges, která se uskutečnila na půdě Ministerstva zahraničí ČR.

Zjistit více

Citizens and their expectations from the EU: a need for recalibration?

What will the common future of the EU look like? What role will be played by the citizens and what by the European institutions? Not only these questions will be answered during the international conference taking place on the ground of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.

Zjistit více PDF

Občané a jejich očekávání od EU: je nutná rekalibrace?

Jaká je společná budoucnost EU? Jakou roli při ní budou hrát sami občané a jakou evropské instituce? Na tyto a další otázky odpoví hosté mezinárodní konference, která se uskuteční na půdě Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Zjistit více PDF

Building Bridges Between National Perspectives on the European Union

As we have been seeing lately, the position of the EU member states towards the Union is quite differentiated. The French Institute for International Relations began a unique project in December of 2014 which aims at bridging these different perspectives though mutual understanding and dialogue. The project is scheduled to continues till March 2016.

Zjistit více

Building Bridges Between National Perspectives on the European Union

Jak je v současné době stále více vidět, postoj členských států k Evropské unii se někdy zásadně liší. Francouzský institut pro mezinárodní vztahy (IFRI) začal v prosinci 2014 jedinečný projekt, který cílí na překlenutí těchto rozdílů skrze vzájemné porozumění a dialog. Projekt potrvá do konce března 2016.

Zjistit více
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org