iROZHLAS | Relationship with Russia is important, but communication remains extremely challenging, says US undersecretary

"The partnership between the United States and the Czech Republic has never been as strong as it is now," told iROZHLAS.cz Sonata Coulter, Deputy Assistant Secretary of State for European and Euro-Atlantic Affairs at the U.S. Department of State Antony Blinken, who attended the Transatlantic Policy Forum at the invitation of EUROPEUM Institute.

Zjistit více

iROZHLAS | Vztah s Ruskem je důležitý, ale komunikace zůstává extrémně náročná, říká americká náměstkyně

„Partnerství mezi Spojenými státy a Českou republikou ještě nikdy nebylo tak silné, jako je nyní,“ řekla pro iROZHLAS.cz Sonata Coulterová, náměstkyně pro evropské a euroatlantické záležitosti amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, která se na pozvání Institutu EUROPEUM zúčastnila konference Transatlantic Policy Forum.

Zjistit více

INVITATION | TAPF: Taking Stock of Transatlantic Relations

We would like to invite you to an event titled "Taking Stock of Transatlantic Relations", organized by EUROPEUM Institute for European Policy, the Atlantic Council, and the American Embassy in Prague as part of the Transatlantic Policy Forum conference. The discussion will take place on Thursday, 2. November at 15:00 in the American Centre in Prague.

Zjistit více

POZVÁNKA | TAPF: Taking Stock of Transatlantic Relations

Rádi bychom Vás pozvali na akci s názvem "Taking Stock of Transatlantic Relations", kterou pořádají Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Atlantic Council a Americké velvyslanectví v Praze v rámci konference Transatlantic Policy Forum. Diskuse se uskuteční ve čtvrtek 2. listopadu od 15:00 v Americkém centru v Praze.

Zjistit více

Policy Paper | 2024 and Beyond: How to Future-proof the Transatlantic Alliance

In their analysis, researchers Danielle Piatkiewicz and Hugo Blewett-Mundy delve into the most recent obstacles confronting transatlantic security, particularly within the backdrop of Russia's war against Ukraine. They emphasize the imperative of addressing geopolitical challenges while simultaneously striving for strategic independence in economic and energy matters, all the while preserving the common democratic principles that unite these allies. The paper also anticipates the upcoming hurdles in 2024, including a significant election year and the necessity for the transatlantic relationship to fortify its determination for the future.

Zjistit více PDF

Policy Paper | 2024 and Beyond: How to Future-proof the Transatlantic Alliance

Výzkumníci Danielle Piatkiewiczová a Hugo Blewett-Mundy se ve své analýze zabývají nejnovějšími překážkami, kterým čelí transatlantická bezpečnost, zejména na pozadí ruské války proti Ukrajině. Zdůrazňují nutnost řešit geopolitické výzvy a zároveň usilovat o strategickou nezávislost v hospodářských a energetických otázkách, a to vše při zachování společných demokratických principů, které tyto spojence spojují. Dokument rovněž předjímá nadcházející překážky v roce 2024, včetně významného volebního roku, a nutnost, aby transatlantické vztahy posílily své odhodlání do budoucna.

Zjistit více PDF

POLICY PAPER: Finding Transatlantic Unity in Times of Conflict 2022. Transatlantic Policy Forum in Review

Our researchers Danielle Piatkiewicz and Hugo Blewet-Mundy have written a policy paper on "Finding Transatlantic Unity in Times of Conflict 2022. Transatlantic Policy Forum in Review" which aims to outline action points and proposals that the Transatlantic Partnership should adopt.

Zjistit více PDF

POLICY PAPER | Hledání transatlantické jednoty v době konfliktu 2022. Přehled transatlantického politického fóra

Naše výzkumná pracovnice Danielle Piatkiewicz a Hugo Blewet-Mundy napsali policy paper na téma "Finding Transatlantic Unity in Times of Conflict 2022. Transatlantic Policy Forum in Review", který má za cíl nastínit akční body a návrhy, které by mělo transatlantické partnerství přijmout.

Zjistit více PDF

Transatlantic Policy Forum 2022 - Overview

Transatlantic Policy Forum (TAPF) is a closed-door summit for decision-makers and opinion-formers co-organised by EUROPEUM Institute for European Policy with partners. TAPF has been held in Prague every Autumn since 2018 under the auspices of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.

Zjistit více

Transatlantic Policy Forum 2022 - přehled

Transatlantic Policy Forum (TAPF) je uzavřený summit pro veřejné činitele a tvůrce veřejného mínění organizován Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM s partnery. TAPF se od roku 2018 koná v Praze každý podzim pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org