Aktuálně.cz: Liberal leader of Eastern Europe. Czechs trust the president and perceive Russia as the originator of the war

A new international analysis points to the Czech Republic as a leader of liberal values in Central and Eastern Europe. Twice as many people trust the President than last year, when Miloš Zeman was still head of state. The analysis was prepared by Globsec, a prestigious think tank based in Bratislava. Our senior Research Fellow Klára Votavová also commented on the issue.

Zjistit více

Aktuálně.cz: Liberální tahoun východu Evropy. Češi věří prezidentovi a v Rusku vidí původce války

Z nové mezinárodní analýzy vychází Česko jako tahoun liberálních hodnot ve střední a východní Evropě. Prezidentovi věří dvakrát více lidí než loni, kdy byl hlavou státu ještě Miloš Zeman. Analýzu zpracovala nevládní organizace Globsec, prestižní think tank se sídlem v Bratislavě. K problematice se vyjádřila i naše seniorní výzkumná pracovnice Klára Votavová.

Zjistit více

ČT24: The election result sends a signal about the pro-Western direction of the Czech Republic

The head of our Brussels office, Žiga Faktor, appeared on Czech Television to comment on the reaction of Brussels to the results of the presidential elections. He also mentioned the role of the president in relation to the EU and NATO and how this relationship will change after two terms of Miloš Zeman.

Zjistit více

ČT24: Výsledek voleb vysílá signál o prozápadním směřování ČR

Vedoucí naší bruselské kanceláře Žiga Faktor okomentoval pro Českou televizi reakci Bruselu na výsledky prezidenských voleb. Zmínil také roli prezidenta ve vztahu k EU a NATO a jak se tento vztah změní po dvou mandátech Miloše Zemana.

Zjistit více

Blesk: Epicentre: Zeman's outrageous insults of transgender people. And why hasn't the Czech Republic stood up for homosexuals?

The new Hungarian legislation has provoked a stormy reaction from the EU leadership. It bans education about sexual minorities in schools. However, the Czech Republic is one of the countries that has so far refused to join in the criticism of Hungary. In an interview with CNN Prima News on Sunday, President Miloš Zeman criticised women's political rights activists, the Me Too movement against sexual harassment and sexual minority events such as Prague Pride. His words that he finds transgender people "truly disgusting" have already gone around the world. Is the Czech Republic a progressive and liberal country, as Prime Minister Andrej Babiš claims? What are the implications of the condemnatory words of the head of state? These were the topics of Tuesday's Epicentre with Vladimír Bartovic, director of the EUROPEUM Institute for European Policy.

Zjistit více

Blesk: Epicentrum: Zemanovy pobuřující urážky transgender lidí. A proč se Česko nezastalo homosexuálů? Volume 0%

Nová maďarská legislativa vyvolala bouřlivou reakci vedení Evropské unie. Zakazuje totiž na školách osvětu o sexuálních menšinách. Jenže Česko je jednou ze zemí, které se zatím ke kritice Maďarska odmítají připojit. Prezident Miloš Zeman v nedělním rozhovoru pro CNN Prima News kritizoval bojovnice za politická práva žen, hnutí Me Too proti sexuálnímu obtěžování i akce sexuálních menšin typu Prague Pride. Jeho slova o tom, že jsou mu transgender lidé „opravdu bytostně odporní“, obletěla už celý svět. Je Česko progresivní a liberální zemí, jak tvrdí premiér Andrej Babiš? Jaké dopady mají odsuzující slova hlavy státu? To byla témata úterního Epicentra s ředitelem Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, Vladimírem Bartovicem.

Zjistit více

.týždeň: Senators are against Miloš Zeman's policies. He is an embarrassment and violates the Constitution

The director of the EUROPEUM Institute, Vladimír Bartovic, commented for the Slovak magazine .týždeň on the constitutional lawsuit filed by senators against Czech President Miloš Zeman.

Zjistit více

.týždeň: Senátoři jdou po krku Milošovi Zemanovi. Dělá ostudu a porušuje ústavu

Ředitel institutu EUROPEUM Vladimír Bartovic se vyjádřil pro slovenský časopis .týždeň k ústavní žalobě podané senátory na osobu prezidenta České republiky Miloše Zemana.

Zjistit více

RESPEKT: Zeman's list – Who's next and why it is so easy for the president

Our director Vladimír Bartovic spoke for the Respekt magazine on the current situation in the government, on the dismissal of ministers and on possible problems that a candidate for minister of foreign affairs, Jakub Kulhánek, might encounter.

Zjistit více

RESPEKT: Zemanův seznam – Kdo je další na řadě a proč to prezidentovi tak snadno vychází

Náš ředitel Vladimír Bartovic se vyjádřil pro týdeník Respekt k současné situaci ve vládě, k odvolání ministrů a k možným problémům, se kterými by se mohl setkat adept na ministra zahraničí Jakub Kulhánek.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org