INFO.CZ: The invasion of Ukraine cannot pay off for Vladimir Putin

Calm on the Eastern Front. At least at the moment. Our researcher Danielle Piatkiewicz has written an article for INFO.CZ in which she monitors the situation around the Ukrainian border with Russia over the past few weeks. US and European Union officials have warned that a Russian invasion could happen at any moment.

Zjistit více

EASTERN MONITOR: A new methodology for the same problems: Is the future of the enlargement process lost?

In the most recent Eastern Monitor Jovana Vančevska focuses on the issues connected to the Brdo Declaration, the progress concerning the "enlargement process" and EU's commitment to it. Who are the frontrunners of the "enlargement process"? And which countries are stagnant? The author gives us more information about this issue in her paper, as well as its' possible outcomes.

Zjistit více PDF

EASTERN MONITOR: Nová metodika pro stejné problémy: Je budoucnost procesu rozšíření ztracena?

V nejnovějším Eastern Monitoru se Jovana Vančevska zaměřuje na otázky spojené s Brdskou deklarací, na pokrok v „procesu rozšíření“ a na závazek EU k němu. Kdo jsou průkopníci „procesu rozšíření“? A které země stagnují? Více informací o této problematice poskytuje autorka ve svém paperu, stejně jako možné výsledky situace.

Zjistit více PDF

Eastern Monitor: Great Power dynamics in the Taiwan straits: What lies ahead?

In the last Eastern Monitor, Michal Beneš focused on the dynamic conflict between the great powers in the Taiwan Strait. He focused on what might await us in the future. The text doesn't aim to find a solution to this complex conflict but instead presents several possible future scenarios to its readers.

Zjistit více PDF

Eastern Monitor: Dynamika velmocí v Tchajwanském průlivu: Co nás čeká?

Michal Beneš se v posledním Eastern Monitoru věnoval dynamickému konfliktu velmocí v Tchajwanském průlivu. Zaměřil se na to, co by nás mohlo čekat v budoucnu. V textu se nesnaží nalézt řešení tohoto složitého konfliktu, ale místo toho čtenářům předkládá několik možných budoucích scénářů.

Zjistit více PDF

Eastern Monitor: Biden’s administration as a chance for a new start of US-EU cooperation in the Western Balkans

In her latest policy paper from the Eastern Monitor series, our research fellow Jana Juzová focuses on US President Joe Biden's foreign policy administration in relation to the EU and possible future cooperation in the Western Balkans.

Zjistit více PDF

Eastern Monitor: Bidenova administrativa jako šance na nový začátek ve spolupráci mezi USA a EU v oblasti západního Balkánu

Naše výzkumná pracovnice Jana Juzová se ve svém posledním článku, ze série Eastern Monitor, zaměřuje na zahraniční administrativu amerického prezidenta Joea Bidena ve vztahu k EU a možné vznikající spolupráci na západním Balkáně.

Zjistit více PDF

POLICY PAPER: Identifying the EU’s weaknesses in foreign and defence policy: the struggle to become a more effective global actor

Adrian Blazquez's latest policy paper deals with the Common Foreign and Security Policy (CFSP). More precisely, he focuses on the aspects of unanimous and qualified majority voting, international security commitments, and common strategic culture of the EU.

Zjistit více PDF

POLICY PAPER: Slabiny zahraniční a obranné politiky EU: úsilí stát se efektivním globálním hráčem

Adrian Blazquez se v posledním policy paperu věnuje zahraniční a obranné politice EU. Zaměřuje se na aspekty jednohlasného a většinového hlasování, mezinárodních závazků a společné strategické kultury EU.

Zjistit více PDF

EASTERN MONITOR: Western Balkans in the fight against the COVID-19: Another cause for democratic backsliding?

In her latest Eastern Monitor, Jana Juzová examines the fight of western Balkans countries against the COVID-19.

Zjistit více PDF