ČT24 | Negotiations on the new leadership of the European Union

Negotiations on the EU leadership positions will continue next week. On Thursday, leaders and presidents are due to make their final decision at a summit in Brussels. Vladimír Bartovic, President of EUROPEUM Institute, commented on whether Ursula von der Leyen will defend her post as President of the European Commission.

Zjistit více

ČT24 | Jednání o novém vedení Evropské unie

Jednání o postech do čela Evropské unie budou pokračovat příští týden. Ve čtvrtek se mají lídři a prezidenti definitivně rozhodnout na summitu v Bruselu. Zda svůj post předsedkyně Evropské komise obhájí Ursula von der Leyen komentoval pro ČT24 Vladimír Bartovic, prezident Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

e15 | Summit in Switzerland will show the world that Ukraine wants peace. But it will not bring it

The luxury Alpine hotel Bürgenstock on the shores of Lake Lucerne in Switzerland will host the largest peace conference on Ukraine to date this coming weekend. Leaders and diplomats from nearly 90 countries will be there to seek ways to end the worst armed conflict in Europe since the Second World War. The ambitious event has been accompanied by criticism over the non-participation of Russia, China and US President Joe Biden. Even so, experts say the summit could be an important first step towards peace. Žiga Faktor, deputy director and head of the Brussels office of EUROPEUM Institute, describes the possibilities the conference will offer for e15 journal.

Zjistit více

e15 | Summit ve Švýcarsku ukáže světu, že Ukrajina chce mír. Klid zbraní však nepřinese

Luxusní alpský hotel Bürgenstock na pobřeží Lucernského jezera ve Švýcarsku bude o nadcházejícím víkendu hostit dosud největší mírovou konferenci o Ukrajině. Lídři a diplomaté z téměř devadesáti zemí na ní budou hledat možnosti, jak ukončit nejhorší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. Ambiciózní akci provází kritika kvůli neúčasti Ruska, Číny nebo amerického prezidenta Joea Bidena. I přesto může být tento summit podle expertů důležitým prvním krokem k uzavření míru. Možnosti, které konference nabídne popisuje pro e15 Žiga Faktor, zástupce ředitele a vedoucí bruselské kanceláře Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

ČTK | Lipavský: Dealing with Russian aggression is key for the future of Europe

According to Minister of Foreign Affairs Jan Lipavský, it is crucial for the future of Europe how it deals with Russia's brutal aggression towards Ukraine and its increasingly aggressive stance towards the West. He also emphasized that it will be essential for the European Union to ambitiously strengthen its role as a global player in the coming period, including prompt action in the development of the defense industry. He presented this vision in his speech at the Prague European Summit co-organized by EUROPEUM Institute and the Institute of International Relations.

Zjistit více

ČTK | Lipavský: Pro budoucnost Evropy je klíčové, jak se vypořádá s ruskou agresí

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského je klíčové pro budoucnost Evropy, jak se vypořádá s brutální agresí Ruska vůči Ukrajině a jeho stále agresivnějším postojem vůči Západu. Bude také nezbytné, aby Evropská unie v nadcházejícím období ambiciózně posílila svou roli jako globálního hráče, včetně rychlého jednání v oblasti rozvoje obranného průmyslu. Tyto kroky zdůraznil v projevu na Prague European Summit spolupořádaném Institutem EUROPEUM a Ústavem mezinárodních vztahů.

Zjistit více

Sestry.eu | Peace summit in Switzerland: expectations and reality

Ninety countries and organizations confirmed their participation in the Peace Summit focusing on the war against Ukraine in Switzerland. The United States will be represented by Vice President Kamala Harris, China refused to participate and Russia was not invited. What are the key goals of the summit? Why did China decide not to come? Researcher at EUROPEUM Institute Tereza Novotná commented for Ukrainian-Polish online outlet Sestry.eu.

Zjistit více

Sestry.eu | Švýcarský mírový summit: očekávání a realita

Devadesát zemí a organizací potvrdilo svou účast na Mírovém summitu zaměřeném na válku proti Ukrajině ve Švýcarsku. Spojené státy bude zastupovat viceprezidentka Kamala Harris, Čína účast odmítla a Rusko pozvánku nedostalo. Jaké jsou hlavní cíle summitu? Proč se Čína rozhodla nepřijet? Přečtěte si komentář výzkumnice Institutu EUROPEUM pro ukrajinsko-polský server Sestry.eu.

Zjistit více

PES 2024 | The EU must cooperate not only militarily, but also to defend itself against cyber attacks from Russia, said Minister Dvořák at the conference

The second day of the Prague European Summit 2024 conference at the Czernin Palace was opened with a speech by Czech Minister for European Affairs Martin Dvořák. He thinks of the enlargement of the European Union as crucial. "We have to realize that the enlargement of the EU, our defense and security and the current Central European position are interconnected," he said.

Zjistit více

PES 2024 | EU musí spolupracovat nejen vojensky, ale bránit se i kyberútokům z Ruska. Rozšíření Unie považuji za klíčové, řekl ministr Dvořák na konferenci

Druhý den konference Prague European Summit 2024 v Černínském paláci otevřel projevem ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Jako zásadní zmínil rozšíření Evropské unie. „Musíme si uvědomit, že rozšíření EU, naše obrana a bezpečnost a současné středoevropské postavení jsou vzájemně propojeny,“ uvedl.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org