INVITATION: Café Evropa Online: National Recovery Plan – a pillar of economic restart?

The Institute for European Policy EUROPEUM would like to invite you to another debate from the Café Evropa online series, this time on the topic of an economic restart. The debate is organized by the European Commission in the Czech Republic, the Office of the European Parliament, and the EUROPEUM Institute for European Policy. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place on Monday 24 May from 5.30 pm on Facebook Café Evropa.

Zjistit více

Pozvánka: Café Evropa online: Národní plán obnovy – pilíř restartu ekonomiky?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa online, tentokrát na téma ekonomického restartu. Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a EUROPEUM Institute for European Policy. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata se uskuteční v pondělí 24. května od 17:30 na Facebooku Café Evropy.

Zjistit více

POLICY BRIEF: Innovating Higher Education – EIT launches a EUR 27 million call

Our Associate Research Fellow Katarína Svitková has written the third article of the new publication series EUROPEUM: 2021–2027 Horizon Europe. In her policy brief, Katarína focuses on the issue of education, which, like many other sectors, underwent a fundamental change during the pandemic. She also presents the Innovation Capacity Building for Higher Education program.

Zjistit více PDF

POLICY BRIEF: Inovace vysokoškolského vzdělávání – EIT vyhlašuje výzvu o 27 milionů EUR

Naše výzkumná spolupracovnice Katarína Svitková napsala již třetí článek nové publikační série EUROPEUM: 2021–2027 Horizon Europe. Ve svém policy briefu se Katarína zaměřuje na problematiku vzdělávání, které, stejně jako mnohá jiná odvětví, prošlo během pandemie zásadní změnou. Představuje také program Budování inovačních kapacit pro vysokoškolské vzdělávání.

Zjistit více PDF

EURACTIV: Will the Conference on the Future of Europe become a new impetus for climate policy?

Our Associate Research Fellow Zuzana Stuchlíková commented on the Conference on the Future of Europe and its expectations for the EURACTIV server.

Zjistit více

Deník N: Thanks to Biden, the climate in geopolitics will not be ignored, was heard on the Prague Climate Talks

Experts from our Prague Climate Talks series, which consists of expert debates focusing on climate change, commented on what current US climate policy looks like and what changes the new office of President Biden will bring. They also focused on what this means for the European Union and other countries.

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa online: EU – African cooperation: How is the European position developing on the African continent?

The EUROPEUM Institute for European Policy kindly invites you to another online debate from the Café Evropa series, which will focus on relations between the EU and Africa. The debate is organized by the Representation of the European Commission in the Czech Republic and the EUROPEUM cooperation with Europe Direct Czech Republic and Eurocentrum Prague. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place on Thursday 20 May at 5.30 pm on the Facebook Café Evropa and will be held in Czech language only.

Zjistit více

Brussels Morning: Could the Green Deal be as divisive as migration in Central Europe?

Our Research Fellow Vít Havelka wrote an article for the Brussels Morning news website. The article presents the attitudes of Czech society towards the Green Deal. This main topic will be introduced on the Prague European Summit, which will take place on July 12-14.

Zjistit více

POLICY BRIEF: Innovating through knowledge: European Institute of Innovation and Technology 2027 – and why it matters

Our Associate Research Fellow Katarína Svitková has written the second article of the new publication series EUROPEUM: 2021–2027 Horizon Europe. In her policy brief, Katarína presents the European Institute of Innovation and Technology (EIT) as one of the main components of the Horizon Europe Innovation Pillar and describes its program and objectives.

Zjistit více PDF

POLICY BRIEF: Inovace prostřednictvím znalostí: Evropský inovační a technologický institut 2027

Naše výzkumná spolupracovnice Katarína Svitková napsala již druhý článek nové publikační série EUROPEUM: 2021–2027 Horizon Europe. Ve svém policy briefu Katarína představuje Evropský inovační a technologický institut (EIT) jako jednu z hlavních složek Inovačního pilíře Horizon Europe, popisuje jeho program a cíle.

Zjistit více PDF