EkonTech.cz: The inclusion of natural gas and nuclear as supported resources through the EU taxonomy was pragmatic

Our researcher Michal Hrubý wrote an article on ESG and natural gas for the magazine EkonTech.cz. He comments on the current development of ESG (Environmental, Social, and Governance), including the role of taxonomy and natural gas as a basic commodity for industry and households.

Zjistit více

EkonTech.cz: Zařazení zemního plynu a jádra jako podporovaných zdrojů skrze taxonomii bylo pragmatické

Náš výzkumný pracovník Michal Hrubý napsal úvahu na téma ESG a zemní plyn do časopisu EkonTech.cz. V článku komentuje aktuální vývoj ESG (Environmental, Social and Governance neboli kritéria pro udržitelné investování) včetně role taxonomie a zemního plynu jako základní komodity průmyslu i domácností.

Zjistit více

Background paper Think Tank Forum | Green agenda in the Western Balkans

Researcher Michal Hrubý prepared a background paper on the Green Agenda in the Western Balkans in the framework of the Think Tank Forum held in the first half of October 2022. In the paper, he discusses the role of the Green Agenda itself and its future. Indeed, the so-called Green Deal is the cornerstone of the EU's climate agenda, and the Western Balkans has declared the importance of this agreement by signing the Green Agenda for the Western Balkans (GAWB) in 2011.

Zjistit více PDF

Visegrad Insight Podcast: Are Czechs or Slovaks Downplaying the V4 Presidency?

Our Senior Research Fellow Jana Juzová was a guest on a podcast hosted by Visegrad Insight, where she discusses the launch of the Czech EU Presidency and the Slovak Presidency of the Visegrad Group.

Zjistit více

INVITATION: DIGITAL WORLD – A BOON OR A FRONTLINE?

EUROPEUM Institute for European Policy and The Centre for European Perspective – CEP invite you to a hybrid event: DIGITAL WORLD – A BOON OR A FRONTLINE? The event will take place on Tuesday, 5 April at 10:30 in Prague Creative Centre, room 219, or online on our Facebook page.

Zjistit více

Blog: A New Agenda for the EU Southern Neighbourhood?

Intern Kristina Gera wrote a blog on "A New Agenda for the EU's Southern Neighbourhood?".

Zjistit více PDF

Resilience and Urban Governance: Securing Cities

Associate Research Fellow Katarína Svitková writes about challenges facing cities today, tracing the concept of urban resilience throughout the last decade, explored in her recently published book (Resilience and Urban Governance).

Zjistit více PDF

Resilience and Urban Governance: Securing Cities

Naše výzkumná spolupracovnice Katarína Svitková přispěla blogovým článkem, který se zaměřuje na městskou politiku a na výzvy s ní spojené. Zároveň sleduje koncept odolnosti měst, který podrobněji zkoumá ve své nedávno vydané knize (Resilience and Urban Governance).

Zjistit více PDF

Is climate litigation paving the way for a more effective and fair climate governance?

Charlotte Bufano has published a blog post that focuses on the topic of climate change in relation to governments and their policies.

Zjistit více

Představují klimatické spory směr k účinnější a spravedlivější politice ve věci klimatických otázek?

Charlotte Bufano přispěla blogovým článkem, který se zaměřuje na téma klimatické změny ve vztahu k vládám a jejich politikám.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org