EU-Pacific Talks | Global Race in Emerging Technologies: Lessons for EU-Pacific Cooperation

We would like to invite you to the next debate in the EU-Pacific Talks series, this time on the topic "Global Race in Emerging Technologies: Lessons for EU-Pacific Cooperation". The online debate will take place on Tuesday 9 January from 11:00 to 12:10 in the form of an online FB stream.

Zjistit více

EU-Pacific Talks | Global Race in Emerging Technologies: Lessons for EU-Pacific Cooperation

Zveme Vás na další debatu v rámci cyklu EU-Pacific Talks, tentokrát na téma: "Global Race in Emerging Technologies: Lessons for EU-Pacific Cooperation". Online debata se uskuteční v úterý 9. ledna od 11:00 do 12:10 ve formě online streamu na FB.

Zjistit více

REPORT | EU-Pacific Talks: In-EV-itable future of automotive industry: what is the role of the Pacific region

In the last debate of the second series of EU-Pacific Talks, organised by EUROPEUM Institute for European Policy, the guests focused on electric and fuel cell vehicles, which are envisaged as a way to decarbonise road transport. Read what our guests discussed in this report by Petra Pospíšilová.

Zjistit více

REPORT | EU-Pacific Talks: In-EV-itable future of automotive industry: what is the role of the Pacific region

V poslední debatě druhé série rozhovorů EU-Pacific Talks, pořádané Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM, se hosté zaměřili na elektrická vozidla a vozidla s palivovými články, která se předpokládají jako způsob dekarbonizace silniční dopravy. Přečtěte si o čem naši hosté debatovali v reportu, který napsala Petra Pospíšilová.

Zjistit více

REPORT | EU-Pacific Talks: Be small and beautiful - future of nuclear energy?

This year's third debate in a series of expert discussions on the EU's relations with the Pacific occurred online on Tuesday, 28 March 2023. The guests offered their views on nuclear energy trends, outlook, and small modular reactors' role in energy and industry sectors. Read more about this debate in the report by Petra Pospíšilová.

Zjistit více PDF

REPORT | EU-Pacific Talks: Be small and beautiful - future of nuclear energy?

Třetí letošní debata ze série odborných diskusí o vztazích EU s Tichomořím proběhla online v úterý 28. března 2023. Hosté nabídli své názory na trendy v jaderné energetice, výhled a roli malých modulárních reaktorů v energetice a průmyslu. Více o této debatě se dočtete v reportu Petry Pospíšilové.

Zjistit více PDF

INVITATION | Pacific Talks: Security Challenges for the Pacific, EU and Russia

We would like to invite you to a debate called "Security Challenges for the Pacific, EU and Russia " in the EU-PACIFIC Talks series. The debate will take place online on Friday, December 2 at 11:30.

Zjistit více

Report: EU - Pacific talks: EU - ASEAN relations: For better and for worse

If you missed the debate EU - Pacific talks: EU - ASEAN relations: for better and for worse, you can read the report from the debate written by Šárka Váchalová. During the debate these questions were discussed: As tensions with authoritarian powers such as Russia and China amplify, how can the EU and ASEAN partnership remain strong moving forward? What are the areas that the two regions can strengthen given the ongoing geopolitical tug of war?

Zjistit více PDF

Report: EU - Pacific talks: EU - ASEAN relations: For better and for worse

Pokud jste nestihli debatu EU - Pacific talks: EU - ASEAN relations: For better and for worse, tak zde si můžete přečíst zprávu z debaty, kterou napsla Šárka Váchalová. Během debaty byly probrány tyto otázky: Jak může partnerství EU a ASEAN zůstat silné i nadále, když se napětí s autoritářskými mocnostmi, jako jsou Rusko a Čína, zvyšuje? Jaké oblasti mohou oba regiony posílit vzhledem k probíhajícímu geopolitickému přetahování?

Zjistit více PDF

Report: EU – Pacific Talks: H2 – Hydrogen Hype

David Plhák wrote a report from the EU - Pacific Talks debate on: H2 - Hydrogen Hype. The debate outlined the current state of the hydrogen economy and its role in the EU, Czech Republic and Japan's efforts to achieve climate neutrality and reduce energy dependence on hydrogen.

Zjistit více PDFInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org