Policy Paper: Time to Redefine the Terms and Conditions of the Transatlantic Relationship? – 2021 Transatlantic Policy Forum in Review

On November 18-19, 2021, the fourth edition of the Transatlantic Policy Forum took place. It was hosted by EUROPEUM Institute for European Policy in partnership with the German Marshall Fund of the United States and the International Republican Institute (IRI), supported by the International Visegrad Fund, Friedrich Naumann Foundation, and the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. The aim of this Policy Paper is to provide a summary and analysis of the discussions that took place, while respecting the Chatham House rule and thus preserving the anonymity of the participants. This analysis aims to highlight and elaborate on the main findings of the participants.

Zjistit více

The Transatlantic To-Do List: Biden's Progress Report

Last October, the third annual Transatlantic Policy Forum (TAPF) took place virtually. The Forum not only brought together a wide range of experts but provided inputs and interesting takeaways, including recommendations and a Transatlantic To-Do List, which outlined action points on how the US and the EU should approach the given challenges ranging from increased multilateral collaboration to further development of economic and security engagement. A little over 6 months into his administration, our EUROPEUM experts Danielle Piatkiewicz and Miroslava Pisklová have updated their Transatlantic To-Do List and their 100 day’s progress report to reflect on where Biden’s foreign policy stands now over a half a year into the new US administration.

Zjistit více PDF

Transatlantic To-Do List: Bidenův pokrok po půl roce v úřadu

Loni v říjnu se virtuálně uskutečnilo třetí Transatlantic Policy Forum (TAPF). TAPF nejenže spojil širokou škálu odborníků, ale také poskytl inspirativní nápady a zajímavé závěry, včetně doporučení a tzv. Transatlantic To-Do Listu, který nastínil, jak by měly USA a EU přistupovat k daným výzvám od intenzivnější multilaterální spolupráce po další rozvoj hospodářského a bezpečnostního zapojení. Po půl roce prezidenství Joe Bidena, expertky Institutu EUROPEUM Danielle Piatkiewicz a Miroslava Pisklová aktualizovaly zprávu o dosavadním pokroku a plnění Transatlantického To-Do listu.

Zjistit více PDF

POLICY PAPER: Rebuilding the Transatlantic Relationship – Transatlantic Policy Forum in Review

Our research fellows Danielle Piatkiewicz and Miroslava Pisklová co-authored a policy paper concluding and analyzing the most important points from this year's Transatlantic Policy Forum which was focused on the post-pandemic repair of the transatlantic relationship.

Zjistit více PDF

POLICY PAPER: Přestavba transatlantických vztahů - ohlédnutí za letošním Transatlantic Policy Forum

Naše výkumné pracovnice Danielle Piatkiewicz a Miroslava Pisklová ve svém policy paperu shrnují nejdůležitější body a závěry letošního Transatlantic Policy Forum, které se zaměřilo na přestavbu transatlantické vazby ve světle post-pandemického uzdravení.

Zjistit více PDF

China is Successfully Changing the Narratives on COVID–19

Our intern Kristýna Kšírová writes a blog about China and its behaviour towards COVID–19.

Zjistit více

Čína úspěšně mění narativy o COVID-19

Naše stážistka Kristýna Kšírová ve svém blogu zkoumá Čínský postoj, reakci a vyjadřování na téma COVID–19.

Zjistit více

Roundtable debate: Conflict in Ukraine: Security Implications for the V4, the EU, and the Wider European Neighbourhood

On Friday, November 24, we hosted a roundtable debate titled ''Conflict in Ukraine: Security Implications for the V4, the EU, and the Wider European Neighbourhood''.

Zjistit více

Response to 2016 and Years Before: European Union and its Future

Do not miss an opinion piece by our research fellow Michal Vít concerning future of the European Union in the context of Western Balkan.

Zjistit více

Reakce na rok 2016 a roky předešlé: Evropská unie a její budoucnost

Nenechte si ujít článek našeho výzkumného pracovníka Michala Víta ohledně budoucnosti Evropské Unie v kontextu Západního Balkánu pro portál European Western Balkans.

Zjistit více