INVITATION: Prague Climate Talks: COP26: What can we expect?

We would like to invite you to the Prague Climate Talks debate, organized by the Institute for European Policy EUROPEUM together with the Heinrich-Böll-Stiftung Prague and under the auspices of the United Nations Czech Republic. The media partner of the project is Deník N. On Tuesday October 5th, we will focus on COP26: What can we expect? The event will take place from 17:00 to 18:30 online on our Facebook.

Zjistit více

POZVÁNKA: Prague Climate Talks: COP26: Co můžeme očekávat?

Rádi bychom Vás pozvali na debatu Prague Climate Talks, kterou organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM spolu s Heinrich-Böll-Stiftung Prague a pod záštitou OSN Česká republika. Mediálním partnerem projektu je Deník N. V úterý 5. října se zaměříme na téma COP26: Co můžeme očekávat? Událost proběhne od 17:00 do 18:30 hodin online na našem Facebooku.

Zjistit více

INVITATION: State of the European Union speech 2021 - how does young generation evaluate the direction od the EU?

We kindly invite you to another debate within the Café Evropa series, this time on the topic: "State of the European Union speech 2021 - how does young generation evaluate the direction od the EU?"

Zjistit více

Voxpot: Proč Evropany nezajímá Konference o budoucnosti Evropy – a měla by?Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková publikovala článek na mediálním kanále Voxpot. Přibližuje v něm nedávno zahájenou Konferenci o budoucnosti Evropy a především to, proč iniciativa francouzského prezidenta a unijních institucí naráží na nezájem evropských občanů. 


Zjistit více

INVITATION: Prague Climate Talks: Climate as an electoral topic: Czechia vs. Germany

We would like to invite you to the Prague Climate Talks debate, organized by the Institute for European Policy EUROPEUM together with the Heinrich-Böll-Stiftung Prague and under the auspices of the United Nations Czech Republic. The media partner of the project is Deník N. On Thursday September 9, we will focus on Climate as an electoral topic. The event will take place from 17:00 to 18:30 online on our Facebook.

Zjistit více

POZVÁNKA: Prague Climate Talks: Klima jako volební téma: Česko vs. Německo

Rádi bychom Vás pozvali na debatu Prague Climate Talks, kterou organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM spolu s Heinrich-Böll-Stiftung Prague a pod záštitou OSN Česká republika. Mediálním partnerem projektu je Deník N. Ve čtvrtek 9. září se zaměříme na Klima jako volební téma. Událost proběhne od 17:00 do 18:30 hodin online na našem Facebooku.

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa Online: Consequences of environmental burdens - how to remove traces of chemical and heavy industry?

We invite you to another debate within the Café Evropa series, this time on the topic: "Consequences of environmental burdens - how to remove traces of chemical and heavy industry?" The debate is organized by the European Commission in the Czech Republic, EUROPEUM Institute for European Policy and Europe Direct Pardubice. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place online on Tuesday 31.8. from 5:30 p.m. We look forward to your participation!

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa Online: Následky ekologických zátěží – jak odstranit stopy po chemickém a těžkém průmyslu?

Zveme Vás na další debatu v rámci série Café Evropa, tentokrát na téma: "Následky ekologických zátěží – jak odstranit stopy po chemickém a těžkém průmyslu?" Debatu organizuje Evropská komise v ČR, EUROPEUM Institute for European Policy a Europe Direct Pardubice. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata se uskuteční online v úterý 31.8. od 17:30 hodin. Budeme se těšit na Vaši účast!

Zjistit více

Policy Paper: Topics: Czech 2022 Presidency to the Council of the EU

In his policy paper, our research fellow Vít Havelka provides an overview of the current stage of preparations for the Czech Presidency and specifically elaborates on what topics the Czech Republic could choose as its priorities. Methodologically, the paper is divided into three separate parts, corresponding to three different levels of the program structure: political priorities, triadic priorities, and public service priorities.

Zjistit více PDF

Policy Paper: Témata: České předsednictví v Radě EU 2022

Náš výzkumný pracovník Vít Havelka se ve svém policy paperu snaží poskytnout přehled o tom, v jaké fázi příprav na předsednictví se Česká republika v současné době nachází, a konkrétně rozvádí, jaká témata by si Česko mohlo zvolit jako své priority. Metodologicky je článek rozdělen do tří samostatných částí, které odpovídají třem různým úrovním programové struktury: politické priority, priority na úrovni trojice a priority na úrovni veřejných služeb.

Zjistit více PDF