CNN Prima News | Jednotná evropská armáda a pozice komisaře pro obranu

Příští Evropská komise by měla mít nový post komisaře pro obranu. Spekuluje se o tom, že by tato pozice mohla připadnout Česku. Někteří evropští politici, jako například francouzský prezident Emmanuel Macron, však volají přímo po vytvoření společné evropské armády. Jaká úskalí ale projekt má? O jeho užitečnosti a možnostech mluvil pro CNN Prima News Vít Havelka, výzkumný pracovník Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

TA3 | Results of the extraordinary summit in Brussels

At the extraordinary summit of European Council in Brussels, the original economic debates quickly turned to serious geopolitical issues, such as the extension of sanctions against Iran and the strengthening of Ukrainian air defenses. However, as pointed out by Vít Havelka for Slovakian TA3, an analyst at the EUROPEUM Institute, there is no fundamental shift in the EU's approach to countries such as Russia, Israel or Iran.

Zjistit více

TA3 | Výsledky mimořádného summitu v Bruselu

Na mimořádném summitu evropských lídrů v Bruselu se původní ekonomické debaty rychle obrátily k závažným geopolitickým otázkám, jako je rozšíření sankcí vůči Íránu a posílení ukrajinské vzdušné obrany. Jak však pro TA3 podotýká Vít Havelka, analytik Institutu EUROPEUM, zřejmě nedochází k zásadnímu zlomu v přístupu EU k zemím jako Rusko, Izrael či Írán.

Zjistit více

ČRo Plus | The EU lags behind the US and China due to weak capital strength and new technologies

The European Union economically lags behind the United States of America and China. The recent meeting in Brussels reflected concerns about a slowdown in the EU economy, which entered 2024 with lower-than-expected growth. EUROPEUM Institute analyst Vít Havelka commented on this situation for ČRo Plus.

Zjistit více

ČRo Plus | EU zaostává za USA a Čínou kvůli slabé kapitálové síle a novým technologiím

Evropská unie ekonomicky zaostává za Spojenými státy americkými a Čínou. Nedávné jednání v Bruselu reflektovalo obavy z útlumu ekonomiky EU, která vstoupila do roku 2024 s nižším růstem, než se předpokládalo. Analytik Institutu EUROPEUM Vít Havelka situaci komentoval pro ČRo Plus.

Zjistit více

TN.cz | Politicians can't talk about migration because they would lose points with voters just before the European elections

The migration pact that European Parliament passed on Wednesday continues to stir emotions. Vít Havelka, senior research fellow at the EUROPEUM Institute, spoke to TN.cz about how migration is perceived in society and how politicians communicate it to the public.

Zjistit více

TN.cz | Politici nemohou mluvit o migraci, protože by před volbami ztratili body u voličů

Migrační pakt, který ve středu prošel Evropským parlamentem, stále budí emoce. O tom, jak je migrace ve společnosti vnímána a jakým způsobem o ní politici s veřejností komunikují, odpovídal pro TN.cz výzkumný pracovník Institutu EUROPEUM Vít Havelka.

Zjistit více

Seznam Zprávy | Europe is buying more and more Russian liquefied natural gas

French President Emmanuel Macron is talking about sending troops to Ukraine, but his country has already sent 600 million euros to Russia for liquefied gas this year. And the country is not alone in this. What do Martin Vokálek and Vít Havelka from the EUROPEUM Institute for European Policy say about this?

Zjistit více

Seznam Zprávy | Evropa kupuje pořád víc ruského zkapalněného plynu

Francouzský prezident Emmanuel Macron sice mluví o vyslání vojáků na Ukrajinu, jeho země ale letos poslala Rusku už 600 milionů eur za zkapalněný plyn. A není v tom sama. Co na to říkají Martin Vokálek a Vít Havelka z Institutu pro Evropskou poliitku EUROPEUM?

Zjistit více

TN.cz | Two months until the European Parliament elections

The remaining two months until the European Parliament elections in June represent a crucial period for political debate and public discussion. What kind of issues will resonate across Europe? And can we expect a strengthening of nationalist parties? EUROPEUM Institute analyst Vít Havelka commented on the upcoming elections for TN.cz.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org