Info.cz: The new Marshall Plan? The European Commission is trying to "kickstart" the economies of the Western Balkans

Our researcher Jana Juzová recently published an article on the news portal Info.cz dealing with the evaluation of developments in the countries applying for EU membership. In the text, the author summarizes the outputs that the European Commission came up with in its report and also comments on possible assistance in the form of the Economic and Investment Plan.

Show more

Info.cz: Nový Marshallův plán? Evropská komise se snaží „nakopnout“ ekonomiky západního Balkánu

Naše výzkumná pracovnice Jana Juzová na zpravodajském portálu Info.cz nedávno publikovala článek zabývající se hodnocením vývoje ve státech ucházejících se o členství v EU. Autorka v textu shrnuje výstupy, se kterými přišla Evropská komise ve své zprávě a komentuje také možnou pomoc v podobě Ekonomického a investičního plánu.

Show more

Seznam Zprávy: The EU has reveiled a plan for a new asylum system

Our analyst Vít Havelka commented on the proposal of a new asylum and migration system on the news portal Seznamzpravy.cz. In his statement, he commented on the possibilities that arise from the new solution for the Czech Republic.

Show more

Seznam Zprávy: EU odhalila plán na nový azylový systém

Náš analytik Vít Havelka se vyjádřil k návrhu nového azylového a migračního systému na zpravodajském portálu Seznamzpravy.cz. Ve svém vyjádření okomentoval možnosti, které vyplývají z nového řešení pro Českou republiku.

Show more

Info.cz: We ourselves must take over the responsibility for our future, Europe is outlining the path for us

Our researcher Kateřina Davidová recently published an article on news portal Info.cz which deals with the topic of decreasing of the European emissions. The author opens the topic of Czech sceptical approach towards the new climate plan which was published by the European Commission mid-September.

Show more

Info.cz: Zodpovědnost za naši budoucnost musíme převzít sami, Evropa nám jen ukazuje cestu

Naše výzkumná pracovnice Kateřina Davidová na zpravodajském portálu Info.cz nedávno publikovala článek zabývající se snížováním evropských emisí. Autorka v textu reaguje na skeptický přístup zástupců české vlády k novému klimatickému plánu, který v polovině září představila Evropská komise.

Show more

Policy paper: Klimatická změna: může sjednotit rozdělenou společnost?

Lucie Vinařská v podkladovém článku ke stejnojmenné debatě ze série Prague Climate Talks (17.9.) zkoumá názor české společnosti na klimatickou změnu, její rozdělení a potenciál na sjednocení v důsledku klimatické krize.

Show more PDF

INVITATION: Café Evropa online: European recovery plan – what will the EU budget look like after the pandemic?

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to a debate from the Café Evropa series. The debate will focus on EU budget after the coronavirus pandemic. The debate will take place on Tuesday September 8, from 5.30 PM online on Facebook.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa online: Evropský plán obnovy – jak bude vypadat rozpočet EU po pandemii?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Debata bude zaměřena na evropský plán obnovy a rozpočet EU po koronavirové pandemii. Debata proběhne v úterý 8. září od 17:30 online na Facebooku.

Show more

EU MONITOR: The new Slovak government: An exemplary to the rest of the V4 amidst global crises?

The new direction of the Slovak political scene and the significance of this development within the Visegrad region: that is the topic our Miroslava Pěčková deals with in her latest EU Monitor.

Show more PDF