BLOG | Injecting the objectives of the European Green Deal into the EU’s Arctic strategy

As noted in previous posts, the Arctic has received considerable attention in the past decade due to climate change, economic opportunities, and the growing military presence in the region. As a result of this trend, shifts in Arctic security dynamics are occurring. What is the future role of the EU in this changing geopolitical environment? Zsanett Gréta Papp asks this question in her blog.

Show more PDF

BLOG | Injecting the objectives of the European Green Deal into the EU’s Arctic strategy

Jak bylo uvedeno v předchozích příspěvcích, Arktidě byla v posledním desetiletí věnována značná pozornost v souvislosti se změnou klimatu, ekonomickými příležitostmi a rostoucí vojenskou přítomností v regionu. V důsledku této tendence dochází k posunům v arktické bezpečnostní dynamice. Jaká je budoucí role EU v tomto měnícím se geopolitickém prostředí? Na tuto otázku se ptá Zsanett Gréta Papp ve svém blogu.

Show more PDF

REPORT | EU – Pacific Talks: EU – Security Challenges for the Pacific, EU, and Russia

If you missed the debate EU - Pacific talks: EU - Security Challenges for the Pacific, EU, and Russia, here you can read the report from the debate written by Tomáš Moudrý. During the debate, it was discussed, for example, that despite the considerable geographical distance, the EU and the Indo-Pacific region are now more interconnected than ever before and both sides are seeking to strengthen their partnership in many areas, with security policy now one of the most important due to many factors.

Show more PDF

REPORT | EU – Pacific Talks: EU – Security Challenges for the Pacific, EU, and Russia

Pokud jste nestihli debatu EU - Pacific talks: EU – Security Challenges for the Pacific, EU, and Russia, tak zde si můžete přečíst zprávu z debaty, kterou napsal Tomáš Moudrý. Během debaty bylo probíráno například, že i navzdory značné geografické vzdálenosti jsou nyní EU a indicko-pacifický region propojeny ještě více než kdykoli předtím a obě strany usilují o posílení svého partnerství v mnoha oblastech, přičemž bezpečnostní politika je nyní v důsledku mnoha faktorů jednou z nejzávažnějších.

Show more PDF

INVITATION | Pacific Talks: Security Challenges for the Pacific, EU and Russia

We would like to invite you to a debate called "Security Challenges for the Pacific, EU and Russia " in the EU-PACIFIC Talks series. The debate will take place online on Friday, December 2 at 11:30.

Show more

INVITATION | Defending our Democratic Norms: Strengthening Transatlantic Relations in Times of Conflict

We would like to invite you to the debate called "Defending our Democratic Norms: Strengthening Transatlantic Relations in Times of Conflict". The debate will take place on November 23 at the American Center at 10:00 am. The language of the debate will be English.

Show more

VISEGRAD/ISIGHT: Czechia and Slovakia lead the ways

Our senior researcher Jana Juzová wrote an article for VISEGRAD/INSIGHT on "The Czech Republic and Slovakia in the lead". Since July, the Czech Republic has held the presidency of the EU Council and Slovakia the presidency of the Visegrad Four. Although the V4 is now in the shadow of Czech and Slovak foreign policy, this does not mean that it is less important or that it is falling apart. However, the V4 crisis triggered by Hungarian Prime Minister Viktor Orbán may be an opportunity for the Czech Republic and Slovakia to determine the direction of the Visegrad Four.

Show more

Navigating the Indo-Pacific: Dealing with Geopolitical and Security Shifts in the Region

We would like to invite you to the in person debate called "Navigating the Indo-Pacific: Dealing with Geopolitical and Security Shifts in the Region" which will be held at EUROPEUM Institute for European Policy, Staroměstké náměstí 4/1, Prague (Room "Minuta") on Friday, March 18 at 15:00.

Show more

INVITATION: Transatlantic Relations in Review: Shared Values and Challenges

We would like to invite you to the debate “Transatlantic Relations in Review: Shared Values and Challenges”, which will take place in American Center at Tržiště 366, Malá Strana and will also be streamed online here on our Facebook page. The debate will take place on Thursday 18th November at 15:30.

Show more

INVITATION: Strengthening the transatlantic relationship in response to geopolitical challengers - Russia and China

We invite you to an online debate organised by EUROPEUM Institute for European Policy as a part of Transatlantic Policy Forum (TAPF) and with support of International Visegrad Fund. The debate will take place online on June 7 from 17:30 on our Facebook.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org