20 years in the EU: what has membership given and taken away from Boskovice?

Come and debate at the next Café Evropa regional debate series! This time we will be in Boskovice - how do you perceive 20 years in the EU? What has the EU given and taken away from you? Have European subsidies helped the development of the town? Are you worried about what the migration pact will bring? We want to hear from you!

Show more

20 let v EU: Co členství dalo a vzalo Boskovicím?

Přijďte debatovat na další ze série regionálních debat Café Evropa! Tentokrát budeme v Boskovicích - jak vnímáte 20 let v EU? Co Vám Evropská unie dala a vzala? Pomohly evropské dotace v rozvoji města? Obáváte se, co přinese migrační pakt? Chceme Vás slyšet!

Show more

Newsletter 2024

Here you will find all our newsletters for 2024. Don't forget to subscribe to keep up to date with what's happening at EUROPEUM Institute.

Show more PDF

Newsletter 2024

Zde najdete všechny naše newslettery za rok 2024. Nezapomeňte je odebírat, ať máte vždy nejnovější informace o tom, co se u nás v Institutu EUROPEUM děje.

Show more PDF

20 years in the EU: what has membership given and taken away from Jeseník?

We invite you to the next Café Evropa debate! Green Deal, migration, security, EU elections, EU subsidies... Are you interested in what's in it for Jeseník? Our guests will answer these and other questions. Come and discuss!

Show more

20 let v EU: Co členství dalo a vzalo Jeseníku?

Zveme vás na další debatu Café Evropa! Green Deal, migrace, bezpečnost, eurovolby, dotace z EU... Zajímá Vás, co z toho má Jeseník? Na tyto a další otázky, Vám odpoví naši hosté. Přijďte diskutovat!

Show more

20 years without borders: what have two decades of open Europe given us?

We invite you to a public recording of the Café Evropa podcast. Come and discuss twenty years of open Europe with representatives of the generation that has lived most of its life there, as well as those who remember the past regime and the waiting at the borders. What do you remember?

Show more

20 let bez hranic: Co nám daly dvě dekády otevřené Evropy?

Zveme Vás na veřejné natáčení podcastu Café Evropa. Přijďte diskutovat o dvaceti letech otevřené Evropy se zástupci generace, která v ni prožila většinu života, i se zástupcem té, která dobře pamatuje minulý režim a také čekání na hranicích. Na co vzpomínáte Vy?

Show more

Café Evropa: České Budějovice 20 years in EU

We invite you to the next debate of the Café Evropa series. Come and talk to us about what current european issues are resonating in České Budějovice and how you imagine Europe. Are you interested in nuclear energy, electromobility, euro, local projects supported by the EU, culture or any other european topics?

Show more

Café Evropa: České Budějovice 20 let v EU

Zveme Vás na další debatu ze série Café Evropa. Přijďte si s námi povídat o tom, jaká současná evropská témata rezonují v Českých Budějovicích a o tom, jak si Evropu představujete právě Vy. Zajímá vás jaderná energetika, elektromobilita, otázka přijetí eura, lokální projekty podporované EU, kultura nebo jakákoliv další evropská témata?

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org