Think Visegrad conference - EU Enlargement Forum

On 10 and 11 April 2024, Prague will host a two-day conference entitled "20 Years of Reuniting Europe's East and West", organised by EUROPEUM Institute for European Policy in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs as part of the Think Visegrad platform and the project (Re)uniting the East and West: Reflections on the 2004 EU enlargement (REWEU) supported by the International Visegrad Fund and the European Commission. The programme will also include the second edition of the EU Enlargement Forum.

Show more

Think Visegrad conference - EU Enlargement Forum

Ve dnech 10. a 11. dubna 2024 se v Praze uskuteční dvoudenní konference s názvem "20 Years of Reuniting Europe's East and West", kterou pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí v rámci platformy Think Visegrad a projektu (Re)uniting the East and West: Reflections on the 2004 EU enlargement (REWEU) podpořených Mezinárodním visegrádským fondem a Evropskou komisí. Součástí programu bude i druhý ročník EU Enlargement Forum.

Show more

Think Tank Forum | Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes: Conclusions and recommendations

This policy brief summarizes the conclusions of the EU Enlargement Think-Tank Forum “Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes” organized in cooperation with Heinrich Böll Stiftung Prague Office and other partners.

Show more

Think Tank Forum | Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes: Conclusions and recommendations

Tento politický brief shrnuje závěry fóra think-tanku pro rozšíření EU "Přehodnocení rozšíření v době geopolitických zemětřesení", které bylo uspořádáno ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich Böll Stiftung a dalšími partnery.

Show more

Invitation: Think Tank Forum: Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes

We would like to invite you to watch the live broadcast of the conference "Think Tank Forum: Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes", which will take place on Thursday 13 October at 15:00.

Show more

POZVÁNKA: Think Tank Forum: Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes

Rádi bychom vás pozvali ke sledování přímého přenosu konference "Think Tank Forum: Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes", který se uskuteční ve čtvrtek 13. října v 15:00.

Show more

Background Paper Think Tank Forum | Can the EU enlargement process be finally revitalized?

This article was written as background material for a panel discussion at the Think Tank Forum: EU Enlargement. The author of the article is senior researcher Jana Juzová. In the article, she discusses, for example, whether the war in Ukraine will speed up the accession negotiations of the Western Balkan countries to the EU.

Show more

Podkladový materiál Think Tank Forum | Může být proces rozšiřování EU konečně oživen?

Tento článek byl napsán jako podkladový materiál pro panelovou diskuzi v rámci Think Tank Forum: EU Enlargement. Autorkou článku je seniory výzkumná pracovnice Jana Juzová. V článku se věnuje například tomu, jestli se kvůli válce na Ukrajině urychlí přístupová jednání zemí západního Balkánu do EU.

Show more

Background Paper Think Tank Forum | The State of Democracy and Rule of Law in WB6

This article was written as background material for a panel discussion at the Think Tank Forum: EU Enlargement. The authors of the article are Oszkár Roginer, Project Manager, and Žiga Faktor, Head of our Brussels office. In the article, the authors discuss, among other things, elections, political pluralism, civil society, media, and fundamental rights in the Western Balkan countries.

Show more

Podkladový materiál Think Tank Forum | Stav demokracie a právního státu ve WB6

Tento článek byl napsán jako podkladový materiál pro panelovou diskuzi v rámci Think Tank Forum: EU Enlargement. Autory článku jsou Oszkár Roginer, projektový manažer a Žiga Faktor, vedoucí naší bruselské kanceláře. V článku se autoři věnují mimo jiné volbám, politickému pluralismu, občanské společnosti, médiím či základním právům v zemích západního Balkánu.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org