ČT24: Covid-19 pandemic in Europe

Director of the EUROPEUM Institute for European Policy Vladimír Bartovic was a guest at ČT24 news broadcast. In the interview he commented on the global crisis caused by the coronavirus pandemic and the future development of the European integration.

Show more

ČT24: Epidemie covidu-19 v Evropě

Ředitel Institutu EUROPEUM Vladimír Bartovic byl hostem živého vysílání Událostí ČT24. Okomentoval celosvětovou krizi způsobenou koronavirovou pandemií a budoucí vývoj evropské integrace po ní.

Show more

ČT24: Chancellor Merkel visiting Britain

Our research fellow Vít Havelka gave an interview for ČT24 about the meeting between British Prime Minister Boris Johnson and German Chancellor Angela Merkel.

Show more

ČT24: Kancléřka Merkelová na návštěvě Británie

Náš výzkumný pracovník Vít Havelka poskytl pro ČT24 rozhovor o setkání britského premiéra Borise Johnsona s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

Show more

ČT24: Critisism of the Hungarian law against LGBT

The director of the EUROPEUM Institute for European Policy, Vladimír Bartovic, was a guest on Studio ČT24. He commented on the EU's approach to the forthcoming Hungarian law against LGBT.

Show more

ČT24: Kritika maďarského zákona proti LGBT

Ředitel Institutu EUROPEUM Vladimír Bartovic byl hostem pořadu Studio ČT24. Ve vysílání okomentoval přístup EU směrem k připravovanému maďarskému zákonu proti LGBT.

Show more

ČT24: Negotiations on trade relations between the EU and Britain

The director of our Institute, Vladimír Bartovic, provided a commentary for the ČT24 regarding the negotiation of the terms of trade relations between the EU and the United Kingdom. These negotiations should be concluded by the end of 2020. If this does not happen trade relations will take place under the terms of the World Trade Organization.

Show more

ČT24: Jednání o obchodních vztazích mezi EU a Británií

Ředitel našeho Institutu Vladimír Bartovic poskytl pro zpravodajský kanál ČT24 komentář týkající se vyjednávání podmínek obchodních vztahů mezi EU a Velkou Británií. Tato jednání by se měla ukončit do konce roku 2020, pokud se tak nestane, obchodní vztahy budou probíhat dle podmínek Světové obchodní organizace.

Show more

ČT24: European Council – Tensions in the Eastern Mediterranean and Sanctions on Belarus

On Friday, October 2, our Žiga Faktor commented for ČT24 the latest development of the European Council. The topics were the common action against Turkey and sanctions on Belarus.

Show more

ČT24: Summit lídrů EU – napětí ve Středomoří a sankce vůči Bělorusku

Vedoucí naší bruselské kanceláře Žiga Faktor komentoval v pátek 2. října na ČT24 vývoj summitu lídrů EU. Tématem komentáře byl společný postup EU proti Turecku a sankce vůči běloruskému režimu.

Show more