ČT24 | Von der Leyen to run for her seconde mandate

The current head of the European Commission has announced that she will run for her second mandate. What are her chances of success? What are her key topics? What is she yet to focus on? And who are the other possible candidates? Klára Votavová, a researcher at the EUROPEUM Institute for European Policy, explains for ČT24.

Show more

ČT24 | Von der Leyenová se bude ucházet o další mandát

Nynější šéfka Evropské komise oznámila, že se bude ucházet o mandát i v dalším volebním období. Jaké má šance na úspěch? Co jsou její stěžejní témata? Na co se teprve chystá zaměřit? A kdo jsou další možní kandidáti? Pro ČT24 vysvětluje výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Klára Votavová.

Show more

ČT24 | European leaders on aid to Ukraine

The EU Summit decides in record time on a new financial aid package for Ukraine. What are the implications of this decision and what position does it put Viktor Orbán in? Martin Vokálek, Executive Director of EUROPEUM Institute for European Policy, explains the situation.

Show more

ČT24 | Evropští lídři o pomoci Ukrajině

Na Summitu EU se v rekordním čase rozhodlo o novém balíčku finanční pomoci Ukrajině. Jaké bude mít tohle rozhodnutí dopady a do jaké pozice to staví Viktora Orbána? Vysvětluje výkonný ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Martin Vokálek.

Show more

ČT24 | Twenty Years of the Czech Republic in the European Union

According to Prime Minister Petr Fiala, the benefits of EU membership can be seen in many areas of life. The Prime Minister said this at a conference marking the 20th anniversary of the Czech Republic's accession to the EU. Our executive director Martin Vokálek evaluated two decades of Czech membership in the EU in an interview for ČT24.

Show more

ČT24 | Dvacet let Česka v Evropské unii

Výhody členství v Evropské unii jsou podle premiéra Petra Fialy vidět v mnoha oblastech života. Předseda vlády to řekl na konferenci k 20. výročí vstupu Česka do Unie. Náš výkonný ředitel Martin Vokálek zhodnotil dvě dekády členství Česka v EU v rozhovoru pro ČT24.

Show more

ČT24 | The upcoming European Parliament elections

The European Parliament is one of the key institutions of the European Union, yet the turnout in elections of its members in the Czech Republic has been extremely low for a long time. Our Deputy Director and Head of the Brussels Office Žiga Faktor analysed the upcoming European elections and their Czech dimension on ČT24.

Show more

ČT24 | Blížící se volby do Evropského parlamentu

Evropský parlament je jedním z klíčových orgánů Evropské unie, přesto je účast ve volbách jeho členů v Česku dlouhodobě velmi nízká. Blížící se evropské volby a jejich český rozměr rozebral ve vysílání ČT24 náš zástupce ředitele a vedoucí bruselské kanceláře Žiga Faktor.

Show more

ČT24 | Protests against alleged election fraud in Serbia

Listen to Ziga Faktor, Deputy Director and Head of the Brussels Office, on the Serbian elections.

Show more

ČT24 | Protesty proti údajnému falšování voleb v Srbsku

Poslechněte si výstup zástupce ředitele a vedoucího bruselské kanceláře Žigy Faktora k srbským volbám.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org