Hospodářské noviny | More than five million people will need to be retrained in the Czech Republic by 2030. Car industry will mainly face the problems

The Czech car industry is lagging behind the rest of Europe and the world. It may not be able to pick what to produce, but it has the opportunity to strengthen its competitiveness and resilience. However, it needs trained and educated employees, which are hard to find on the local labour market. So are we going to train the automotive workforce, strengthen the position of our strategic sector and promote a just transformation? Or are we going to continue to say that the transition to electric mobility does not concern us and that the Green Deal for Europe is to blame for increased unemployment? How to produce electric cars and remain competitive? Rebeka Hengalová, a researcher at EUROPEUM Institute, discusses this topic in her article for economic daily Hospodářské noviny.

Show more

Hospodářské noviny | Do roku 2030 bude v Česku potřeba přeškolit přes pět milionů lidí. Problémy budou mít hlavně automobilky

Český automobilový průmysl zaspává za vývojem zbytku Evropy a světa. Sice si nemůže příliš vybírat, co bude vyrábět, ale má možnost posílit svou konkurenceschopnost a odolnost. Potřebuje k tomu ovšem proškolené a vzdělané zaměstnance, které na místním trhu práce těžko najde. Budeme tedy proškolovat pracovníky automobilek, posilovat pozici našeho strategického odvětví a podporovat spravedlivou transformaci? Nebo budeme dál tvrdit, že se nás přechod na elektromobilitu netýká a za zvýšenou nezaměstnanost může Zelená dohoda pro Evropu? Jak vyrábět elektroauta a zůstat nadále konkurenceschopní? Tématem se ve svém článku zabývá Rebeka Hengalová výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM.

Show more

Hospodářské noviny | Czech lithium reserves could boost the automotive industry

The Czech Republic has vast reserves of lithium, a crucial resource for manufacturing batteries for electric vehicles. However, it lags behind in other aspects of the battery supply chain, such as production and recycling. And yet, these key industry sectors could potentially help in saving the local automotive industry. Jonathan Lyons, an analyst at the EUROPEUM Institute, further explored this issue and the potential benefits of lithium for the Czech economy in an article for Hospodářské noviny.

Show more

Hospodářské noviny | České zásoby lithia by mohly posílit automobilový průmysl

Česko má obrovské zásoby lithia, důležité suroviny pro výrobu baterií do elektromobilů. V dalších krocích v dodavatelském řetězci baterií, jako je vlastní výroba a recyklace, ale zaostává. A přitom by právě tato odvětví mohla zachránit místní automobilový průmysl. O této problematice a možnostech, jak lithium může pomoci české ekonomice, a proč je toto odvětví zatím nedostatečně rozvinuté, napsal analytik Institutu EUROPEUM, Jonathan Lyons, pro Hospodářské noviny.

Show more

Hospodářské noviny | Do critics of the migration pact have a better solution?

Viktor Daněk, deputy director of EUROPEUM Institute, commented on the current government's and opposition leader Andrej Babiš's stance on the migration pact for the newsletter Ředitelé Evropy of Hospodářské noviny.

Show more

Hospodářské noviny | Mají kritici migračního paktu lepší řešení?

Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM, pro newsletter Ředitelé Evropy Hospodářských novin okomentoval současné postoje vlády i Andreje Babiše k migračnímu paktu.

Show more

Hospodářské noviny | The Czech Republic and the world must stop subsidising fossil fuels. Otherwise we will not solve the climate crisis

One of the biggest obstacles to solving the climate crisis is fossil fuel subsidies. However, they have not received much attention in the Czech Republic. Our senior researcher Kateřina Davidová wrote an article on this topic.

Show more

Hospodářské noviny | Česko i svět musí přestat dotovat fosilní paliva. Jinak klimatickou krizi nevyřešíme

Jednou z největších překážek v řešení klimatické krize jsou fosilní dotace. V Česku se jim ale zatím příliš pozornosti nedostává. Článek na tohle téma napsala naše seniorní výzkumná pracovnice Kateřina Davidová.

Show more

Hospodářské noviny | We are threatened by the influx of refugees and the loss of oil and gas. It is not in our interest to support everything Israel does

"Europe must stand behind Israel and support its right to exist. But that does not mean that it should take a completely unilateral position on the Gaza conflict. It would pay the price for that", says Luuk van Middelaar, a professor and one of the most respected commentators on events in the European Union, in an interview with Hospodářské noviny. Midelaar participated in the Prague European Summit organised, among others, by the EUROPEUM Institute.

Show more

Hospodářské noviny | Hrozí nám příliv uprchlíků a ztráta ropy a plynu. V našem zájmu není podporovat všechno, co Izrael udělá

"Evropa musí stát za Izraelem a podporovat jeho právo na existenci. To ale neznamená, že by měla ke konfliktu v Gaze mít zcela jednostranný postoj. Na to by sama doplatila", říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny Luuk van Middelaar, profesor a jeden z nejrespektovanějších komentátorů dění v Evropské unii. Midelaar se zúčastnil Prague European Summit organizovaného mimo jiné Institutem EUROPEUM.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org