Hospodářské noviny: Germans take over EU leadership. Other countries are already looking forward to it

Vladimír Bartovic commented for Hospodářské noviny on the preparations for the Czech Presidency of the Council of the EU in connection with the beginning of the German Presidency.

Show more

Hospodářské noviny: Řízení EU přebírají Němci. Ostatní země se už těší. Věří, že zkušení vyjednavači Merkelové dohodnou rozpočet i brexit

Vladimír Bartovic komentoval pro Hospodářské noviny přípravy českého předsednictví v Radě EU v souvislosti se začínajícím německým předsednictvím.

Show more

Hospodářské noviny: A quarter of groceries in stores is of Czech origin. Deputies want to increase the number

Vít Havelka spoke in Hospodářské noviny about the plan of Czech deputies to introduce quotas for Czech food in shops.

Show more

Hospodářské noviny: V obchodech je zhruba čtvrtina potravin českého původu. Poslanci chtějí jejich podíl zvýšit

Vít Havelka mluvil v Hospodářských novinách o plánu českých poslanců zavést kvóty na české potraviny v obchodech.

Show more

Hospodářské noviny: Babiš sticks with Orbán. V4 does not agree on the distribution of European trillions, the solution will be sought in Lednice

Vít Havelka commented for Hospodářské noviny on the meeting of the Prime Ministers of the Visegrad Group countries due to the rescue package of the European Union.

Show more

Hospodářské noviny: Babiš drží s Orbánem. V4 se neshodne ohledně rozdělení evropských bilionů, řešení bude hledat v Lednici

Vít Havelka komentoval pro Hospodářské noviny schůzku premiérů zemí Visegrádské skupiny kvůli záchrannému balíčku Evropské unie.

Show more

Hospodářské Noviny: The Czech Republic should get almost 20 billion euro from the recovery budget. Babiš doesn't agree with the distribution

Our Vít Havelka for Hospodářské Noviny on the negative attitude of the Czech Prime Minister towards the recovery budget introduced by European Commission.

Show more

Hospodářské Noviny: Česko by mělo dostat téměř 20 miliard eur z krizové pomoci státům EU. Babiš s rozdělením nesouhlasí

Náš Vít Havelka poskytl komentář pro Hospodářské Noviny, v nichž hovoří o negativním postoji premiéra České republiky k záchrannému balíčku navrženého Evropskou komisí k podpoře evropských ekonomik.

Show more

Hospodářské noviny: Babiš goes to Brussels to fight for billions. Don't tell us how to use them, he says to the EU

The European Commission, together with the leaders of the EU Member States, is negotiating the future form of the budget for the 2021-2027 period. Our Vít Havelka commented for Hospodářské noviny on the issue of the Commission's priorities and the reduction of subsidies for the Czech Republic.

Show more

Hospodářské noviny: Babiš jede do Bruselu bojovat o miliardy. Nemluvte nám do jejich využití, vzkazuje unii

Evropská komise společně s lídry členských zemí EU vyjednává budoucí podobu rozpočtu pro roky 2021 a 2027. Negociací se účastní i premiér Andrej Babiš. Problematiku priorit Komise a snižování dotací pro Českou republiku okomentoval pro Hospodářské noviny náš Vít Havelka.

Show more