European Summer School 2021: Europe´s Pandemic Recovery - An Opportunity for Sustainable Development and Future Resilience

EUROPEUM Institute for European Policy organizes its 18th European Summer School - this time focused on Europe´s pandemic recovery. The lectures are going to focus on various dimensions of the recovery debate, as well as other important current issues resonating in the European Union.

Show more PDF

European Summer School 2021: Europe´s Pandemic Recovery - An Opportunity for Sustainable Development and Future Resilience

V červenci proběhne již 18. ročník letní školy European Summer School. Letošní program bude zaměřený na post-pandemickou obnovu Evropy a přednášky se budou věnovat různým dimenzím v rámci debaty o obnově, i jiným důležitým tématům, které aktuálně hýbou Evropskou unií.

Show more PDF

European Summer School (ESS)

The European Summer School in Prague is an intensive 8-day learning programme focused on European integration. It is organized by one of the leading think tanks in Prague, EUROPEUM Institute for European Policy under the auspices of the Representation of the European Commission in the Czech Republic and in cooperation with Prague College and Faculty of Social Sciences of Charles University.

Show more

European Summer School (ESS)

European Summer School (ESS) je intenzivní osmidenní vzdělávací program v Praze se zaměřením na evropskou integraci, který je organizován Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM pod záštitou Zastoupení Evropské komise v České republice a ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Show more

Report: European Summer School 2019 "Europe Restart

In July 2019, EUROPEUM Institute for European Policy organized already the seventeenth annual European Summer School in Prague. This year’s programme was focused on the challenges that the European Union is currently facing, particularly from the perspective of Central European countries.

Show more

Report: European Summer School 2019 "Restart Evropy"

V červenci 2019 se v Praze uskutečnil již sedmnáctý ročník letní školy European Summer School organizované Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM. Letošní program byl zaměřen na současné výzvy, kterým Evropská unie čelí, a to hlavně z perspektivy středoevropských zemí.

Show more

Future Leaders Europe Evening Talks 2019

Applications to our second edition of FLEET are now opened!

Show more PDF

Future Leaders Europe Evening Talks 2019

Přihlašování na druhý ročník projektu FLEET je nyní spuštěno!

Show more PDF

European Summer School 2019 – Restarting Europe: The Central European Perspective

EUROPEUM Institute for European Policy organizes its 17th European Summer School - this time focused on current issues that the European Union faces, including the reform processes and the position of Central European countries.

Show more PDF

European Summer School 2019 – Restarting Europe: The Central European Perspective

V červenci proběhne již 17. ročník letní školy European Summer School. Letošní program bude zaměřený na současné výzvy, kterým Evropská unie čelí, včetně reformního procesu EU a perspektivy středoevropských zemí.

Show more PDF