INFO.CZ: Another disappointment and disillusionment for the Western Balkans. Slovenia summit raises hopes for a breakthrough

In an article for INFO.CZ, our researcher Jana Juzová comments on the events of last Wednesday, when another series of EU and regional summits took place in Brdo near Kranj, Slovenia. In her article, she explains why, despite the high ambitions of organizing Slovenia, the meeting brought rather disappointment and disillusionment and what the final joint declaration contains.

Show more

INFO.CZ: Další zklamání a deziluze pro Západní Balkán. Summit ve Slovinsku zašlapal naděje na průlom, EU se chová jako „chytrá horákyně“

V článku pro INFO.CZ se naše výzkumná pracovnice Jana Juzová vyjadřuje k událostem z minulé středy, kdy ve slovinském Brdu pri Kranju proběhlo další ze série vrcholných setkání EU a zemí regionu. Ve svém článku mimo jiné vysvětluje, proč navzdory vysokým ambicím organizujícího Slovinska přineslo setkání spíše zklamání a deziluzi a co obsahuje závěrečná společná deklarace.

Show more

INFO.CZ: The enlargement of the European Union is becoming a toxic topic. Can the summit of EU and Western Balkan leaders break the crisis?

For Slovenia, the enlargement of the European Union is currently the expected topic of the leaders' summit. The Western Balkans could be enriched by the EU, which is a priority mainly for Slovenia, as well as the Visegrad countries. However, some member States are critical of the expansion of the Union's circles.

Show more

INFO.CZ: Z rozšiřování Evropské unie se stává toxické téma. Dokáže summit lídrů EU a západního Balkánu prolomit krizi?

Pro Slovinsko je v současné době rozšiřování Evropské unie očekávané téma summitu lídrů. Řady EU by mohl obohatit západní Balkán, což je priorita hlavně pro Slovinsko, společně se zeměmi Visegrádu. Některé členské státy se ale k rozšiřování kruhů unie staví kriticky.

Show more

ČT24: European Union Summit: What is the plan for EU accession for Western Balkans?

Our researcher Jana Juzová commented on the situation regarding the EU Summit with the Western Balkans in Slovenia in the live broadcast of Studio ČT24. The topic of conversation is, among other things, the accession of the Western Balkans to the EU, its form and timeline.

Show more

ČT24: Summit Evropské unie: Jaký je plán vstupu do EU pro Balkán?

Naše výzkumná pracovnice Jana Juzová v živém vysílání Studia ČT24 okomentovala situaci ohledně Summitu EU se západním Balkánem ve Slovinsku. Tématem rozhovoru je mimo jiné vstup západního Balkánu do EU, jeho podoba a časová osa.

Show more

ČRo Plus: EU summit with Western Balkans in Slovenia – What is the current situation?

Jana Juzová, a researcher at our Institute, commented on the current situation around the EU Summit with the Western Balkans in Slovenia on Czech radio ČRo Plus. The comment was about how to approach the countries of the Western Balkans, which can potentially join the European Union, but also why the European Union counts on a model of gradual accession.

Show more

ČRo Plus: EU summit se západním Balkánem ve Slovinsku – Jaká je současná situace?

Výzkumná pracovnice našeho Institutu Jana Juzová se v ČRo Plus vyjádřila k současné situaci ohledně Summitu EU se západním Balkánem ve Slovinsku. O tom, jak se stavět k zemím západního Balkánu, které mohou potencionálně do Evropské unie vstoupit, ale i proč počítá Evropská Unie s modelem postupného vstupu.

Show more

Words and deeds in Glasgow: COP26 as a milestone in global climate policy?

In the next Policy Paper, Katarína Svitková writes about the conference which will take place in November 2021, Scotland’s largest exhibition center in Glasgow is to host an international climate summit of great importance titled the United Nations Climate Change Conference, known as COP26. The 26th Conference of the Parties continues a series of high-level international climate summits, the first of which was held in 1995 in Berlin, Germany

Show more PDF

EU – Pacific Talks

The debates will be organized by EUROPEUM Institute for European Policy. This series of debates aims to bring together experts, stakeholders, state officials and academia to discuss the most up – to date topics including the global actors as China and the United States. Over the course of 6 months, the most tempting issues will be on the table, such as growing influence of China, climate agenda, economic relations or the United States new administration.

Show more