ČT24 | EU ministers discuss changes to debt and budget rules

EU finance ministers in Brussels discuss a new reform of the fiscal policy and debt reduction rules. Our research fellow Vít Havelka presented the future changes to the legislation in an interview for ČT24.

Show more

ČT24 | Ministři EU jednají o změně dluhových a rozpočtových pravidel členských zemí

Unijní ministři financí v Bruselu řeší novou reformu pravidel týkajících se rozpočtové politiky a snižování dluhů. Budoucí změny legislativy v rozhovoru pro ČT24 představil náš výzkumný pracovník Vít Havelka.

Show more

Právo | Will a consensus be reached on a European migration pact?

Deputy Prime Minister and Interior Minister Vít Rakušan attended a meeting on the migration package in Brussels yesterday. Migration policy and the European migration pact is currently one of the most pressing topics in European politics. Our deputy director Viktor Daněk commented on the issue to the daily Právo.

Show more

Právo | Bude dosaženo konsensu ohledně evropské migračního paktu?

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan se včera zúčastnil jednání na téma migračního balíčku v Bruselu. Migrační politika a evropský migrační pakt je v současnosti jedním z nejožahavějších témat evropské politiky. K problematice se deníku Právo vyjádřil náš zástupce ředitele Viktor Daněk.

Show more

ČRo Plus | European Parliament meeting on migration

European Member States and the European Parliament are discussing migration policy. What are the details of the negotiations and what will the final agreement look like? Viktor Daněk, Deputy Director of EUROPEUM Institute, gave an overview of the issue.

Show more

ČRo Plus | Jednání Evropského parlamentu o migraci

Evropské členské státy a Evropský parlament řeší migrační politiku. Jaké jsou detaily vyjednávání a jak bude vypadat výsledná dohoda? Problematiku přiblížil zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Show more

E15 | Regulation of artificial intelligence meets resistance in Brussels. Germany, France and Italy have changed their minds

There is a row in Brussels over the upcoming regulation of AI. Our junior research fellow Silke Maes assesses what arguments are being put forward by individual member states and what impact they will have on future developments in her commentary.

Show more

E15 | Regulace umělé inteligence narazila v Bruselu na odpor. Německo, Francie a Itálie změnily názor

V Bruselu se vedou spory o nadcházející regulaci AI. Jaké argumenty předkládají jednotlivé členské země a jaký budou mít vliv na budoucí vývoj hodnotí ve svém komentáři naše juniorní výzkumná pracovnice Silke Maes.

Show more

BLOG | The case of Lampedusa: A humanitarian crisis in the midst of a dilemma between EU solidarity and states’ sovereignty

In September 2023, Lampedusa, a small Italian island, faced an unprecedented surge in arrivals, sparking a heated debate within the EU. With conflicting perspectives from leaders like Ursula Von der Leyen, the focus has shifted from humanitarian aid to security concerns. This blog written by Nicolas Rouillard explores the complexities of the crisis, the divergent opinions, and the critical decisions ahead that could reshape Europe's approach to migration.

Show more

BLOG | Případ Lampedusy: humanitární krize uprostřed dilematu mezi solidaritou EU a suverenitou států

V září 2023 se Lampedusa, malý italský ostrov, potýkala s nebývalým nárůstem příchozích, což vyvolalo v EU bouřlivou debatu. Díky protichůdným názorům vedoucích představitelů, jako je například Ursula Von der Leyenová, se pozornost přesunula od humanitární pomoci k bezpečnostním obavám. Tento blog, jehož autorem je Nicolas Rouillard, se zabývá složitostí krize, rozdílnými názory a nadcházejícími zásadními rozhodnutími, která by mohla změnit přístup Evropy k migraci.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org