POLICY BRIEF: Innovating through knowledge: European Institute of Innovation and Technology 2027 – and why it matters

Our Associate Research Fellow Katarína Svitková has written the second article of the new publication series EUROPEUM: 2021–2027 Horizon Europe. In her policy brief, Katarína presents the European Institute of Innovation and Technology (EIT) as one of the main components of the Horizon Europe Innovation Pillar and describes its program and objectives.

Show more PDF

POLICY BRIEF: Inovace prostřednictvím znalostí: Evropský inovační a technologický institut 2027

Naše výzkumná spolupracovnice Katarína Svitková napsala již druhý článek nové publikační série EUROPEUM: 2021–2027 Horizon Europe. Ve svém policy briefu Katarína představuje Evropský inovační a technologický institut (EIT) jako jednu z hlavních složek Inovačního pilíře Horizon Europe, popisuje jeho program a cíle.

Show more PDF

DENÍK: The Russians controlled the Central Europe from Prague. Now they're going to have a mini embassy

Our research fellow Vít Havelka commented on the current situation about the Russian embassy in Prague. In connection with the ongoing Vrbětice affair, which has resulted in a reduction in the number of diplomats. He refers to the implications this may have for Russian tourists in the future.

Show more

DENÍK: Rusové z Prahy řídili celou střední Evropu. Teď tu budou mít miniambasádu

Náš výzkumný pracovník Vít Havelka se vyjádřil k současné situaci ohledně ruské ambasády v Praze ve spojitosti s probíhající kauzou Vrbětice, která má za následek snížení počtu diplomatů. Odkazuje na to, jaké dopady to může mít do budoucna pro ruské turisty.

Show more

Přehled: Instituce Evropské unie - Evropský hospodářský a sociální výbor (3. část)

Přinášíme Vám třetí část přehledu o institucionální struktuře Evropské unie. V článku níže se dočtete o kompetencích a organizaci unijních orgánů i o tom, jak mezi sebou jednotlivé instituce spolupracují. Přečtěte si o poradních orgánech EU - Evropském hospodářském a sociálním výboru a dalších.

Show more

TA3: The EU is calling for easier travel. Can the member states agree?

The director of the EUROPEUM Institute, Vladimír Bartovic, commented today on the covid passports, which should be operational from 1 July. The problems faced by the introduction of the Digital Green Certificate and what exactly would the pass mean for citizens have been addressed in the interview.

Show more

TA3: EU volá po jednodušším cestování. Dokáží se členské státy shodnout?

Ředitel institutu EUROPEUM Vladimír Bartovic se dnes vyjádřil ke covid pasům, které by měly fungovat od 1. července. Řešily se problémy, se kterými se zavedení pasů potýká a co přesně pas bude znamenat pro občany.

Show more

INVITATION: Café Evropa online – Europe today and tomorrow

We would like to invite you to another debate from the Café Evropa series organised for Europe Day. The main topic will be the future of the European Union as a project of European unification. The debate is organised by the Representation of the European Commission in the Czech Republic, European Parliament office and the Institute for European Policy EUROPEUM in cooperation with Eurocentrum Prague. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place on Monday 10 May at 5.30 pm on the Facebook Café Evropa and will be held in Czech language only.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa online – Evropa dnes a zítra

Rádi bychom vás ke Dni Evropy pozvali na další debatu ze série Café Evropa. Hlavním tématem bude budoucnost Evropské unie jakožto projektu sjednocení Evropy. Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Eurocentrum Praha. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata se uskuteční v pondělí 10. května v 17:30 hodin na Facebooku Café Evropy.

Show more

EngagEU - Zapojse.eu

The EngagEU (Zapojse.eu) project aims to promote citizens' involvement in the issues of green transformation and post-pandemic recovery of Europe by creating a space for their active participation in an open discussion on key issues for the European Union and the Czech Republic. Through an interactive web-based environment, it offers the general public the opportunity to gain an understanding of the European Parliament, its work and current activities that have an impact on the daily lives of citizens. The project is implemented by EUROPEUM Institute for European Policy and with the support of the European Parliament.

Show more