Paving the digital path in Central and Eastern Europe  - Regional perspectives on advancing digital transformation and cooperation

Christian Kvorning Lassen, Director of Research at EUROPEUM Institute for European Policy, contributed with his text on Bridging the digital gaps – a Czech perspective in a new publication titled: Paving the digital path in Central and Eastern Europe - Regional perspectives on advancing digital transformation and cooperatio from Centre for European Perspective - CEP.

Show more PDF

 Digitalizace ve střední a východní Evropě - regionální perspektivy digitální transformace a spolupráce

Christian Kvorning Lassen, ředitel výzkumu Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, přispěl svým textem na téma Bridging the digital gaps - a Czech perspective do nové publikace Paving the digital path in Central and Eastern Europe - Regional perspectives on advancing digital transformation and cooperatio od CEP- Centrum pro evropskou perspektivu - CEP

Show more PDF

EU MONITOR: Long-term Sustainability of Healthy Labour Market in EU Population Development, Immigration Stress, and their Impact

Lenka Farkačová wrote a EU MONITOR about the upcoming workforce crisis (the lack of employees not only in the case of EU countries, but also for example in the USA) and how it causes a tendency to deviate from the ideal state of long-term sustainable labour market.

Show more PDF

EU MONITOR: Dlouhodobá udržitelnost zdravého trhu práce v kontextu populačního vývoje EU, imigračního stresu a jejich dopady

Lenka Farkačová napsala EU MONITOR o nadcházející pracovní krizi (nedostatek pracovníků nejen v EU, ale i například v USA) a o tom, jak má tendenci se odchylovat od ideálního stavu dlouhodobě udržitelného trhu práce.

Show more PDF

Hospodářské noviny: Zeman is bothered by him, diplomats praise him. How did Lipavský attract attention in the world?

In Hospodářské noviny, the director of the Institute for European Policy EUROPEUM, Zdeněk Beránek, commented on the current foreign policy activities of Jan Lipavský, who is nominated for the post of Minister of Foreign Affairs.

Show more

REPORT: EU-Western Balkans Summit –The Morning After

Our Jana Juzová, Alexandra Ilková, and Ondřej Pešek collaborated on the report of EU-Western Balkans Summit and its consequences. The conference took place in Carolinum on November 5, 2021. The speakers discussed relations between the European Union and Western Balkans and ways how to get the EU enlargement agenda back on track from the state of a deep crisis.

Show more

REPORT: Summit EU - západní Balkán - ráno poté

Na reportu o summitu EU a západního Balkánu a jeho důsledcích spolupracovali Jana Juzová, Alexandra Ilková a Ondřej Pešek. Konference se konala 5. listopadu 2021 v Karolině. Řečníci diskutovali o vztazích mezi Evropskou unií a západním Balkánem a o způsobech, jak dostat agendu rozšiřování EU ze stavu hluboké krize zpět na správnou cestu.

Show more

EU – Japan Economic Partnership Agreement: Strengthening economic ties as a way out of recession

Our intern Jana Záhořová wrote a report on this years second debate about the EU's relations with Japan and its progress.

Show more PDF

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem: Posílení hospodářských vazeb jako východisko z krize

Naše stážistka Jana Záhořová napsala report o letošní druhé debatě o vztazích EU s Japonskem a jejich pokroku v tomto směru.

Show more PDF

INVITATION: 30 Years of Visegrad: Role of the V4 countries in shaping the future of the EU

We would like to invite you to a conference titled "30 Years of Visegrad: Role of the V4 countries in shaping the future of the EU". The debate will take place on Monday, 22nd of November 2021 starting from 4:30pm to 7:30pm. The event will take place in Brussels and will be live-streamed online.

Show more PDF