Institut Europeum se připojuje k výzvě lídrům G7 a EU

Institut EUROPEUM a dalších víc než 280 evropských nevládních organizací žádá EU a země G7, aby silněji zasáhly do schopnosti Kremlu financovat ruské válečné operace na Ukrajině.

Show more

Analysis | Can the czech state distribute the just transition fund? Analysis of its capacities at the national level

Through interviews with public officials and other relevant stakeholders, this research report aimed to establish whether the Czech public administration has sufficient capacity and organizational skills to draw on the EU Just Transition Fund effectively. Read more in the analysis by Klára Votavová, researcher at EUROPEUM Institute.

Show more PDF

Analýza | Umí český stát čerpat fond spravedlivé transformace? Analýza kapacit na národní úrovni

Cílem této výzkumné zprávy bylo na základě rozhovorů s úředníky a dalšími relevantními stakeholdery zjistit, zda má česká státní správa dostatečné kapacity a organizační schopnosti, aby efektivně čerpala finanční prostředky z Fondu spravedlivé transformace. Více se dočtete v analýze Kláry Votavové, výzkumné pracovnice Institutu EUROPEUM.

Show more PDF

Project Coordinator and Analyst in Green Europe Programme

EUROPEUM Institute for European Policy invites applications for the position of Project Coordinator and Analyst in the Green Europe Programme.

Show more

Projektový/á koordinátor/ka a analytik/čka v programu Zelená Evropa

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM vypisuje výběrové řízení na pozici projektový/á koordinátor/ka a analytik/čka v programu Zelená Evropa

Show more

BLOG | Belgium’s 2024 elections: Navigating Flemish nationalism amidst European challenges

Belgium is gearing up for several elections this year. In addition to the European elections, Belgian citizens will also vote for the federal and regional parliaments on the same day. Although this arrangement is nothing new in Belgium, it may make it more difficult for voters to distinguish between the different election campaigns. Growing Flemish nationalism may also bring complications. These topics are addressed by Nicolas Rouillard in his new blog.

Show more

BLOG | Volby v Belgii v roce 2024: Vlámský nacionalismus na pozadí evropských výzev

Belgie se letos chystá hned na několik voleb. Kromě evropských voleb čeká belgické občany ve stejný den také hlasování do federálního a regionálních parlamentů. Přestože toto uspořádání není v Belgii ničím novým, může voličům ztížit odlišování jednotlivých volebních kampaní. Komplikace může přinést i rostoucí vlámský nacionalismus. Tato témata ve svém novém blogu rozebírá Nicolas Rouillard.

Show more

Policy Paper | Enhancing Governance, Stakeholder Involvement, and Communication in Czech Recovery Planning: Strategic Lessons for Ukraine

Can Ukraine take lessons from the Czech approach to the recovery plan? Alina Boiko focuses on the Czech implementation of the Recovery and Resilience Plan, which could help the Ukrainian authorities improve their ability to implement new policies.

Show more

Policy Paper | Zlepšení řízení, účasti subjektů a komunikace v rámci českého plánování obnovy: Strategické lekce pro Ukrajinu

Může si Ukrajina vzít poučení od českého přístupu k plánu obnovy? Alina Boiko se ve svém textu zaměřuje na českou implementaci Plánu pro oživení a odolnost, která by mohla pomoci ukrajinským autoritám zlepšit jejich schopnost implementovat nové politické zásady.

Show more

Právo | Orbán's game turned against him

One of the shortest summits in the history of the EU ended by unanimous agreement. Why were there no protracted negotiations and what position does this put Hungarian Prime Minister Viktor Orbán in? Our deputy director Viktor Daněk explains in a commentary.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org