Café Evropa a Café Evropa in regions

The long-successful format of the Café Evropa debate has been running since 2015. The aim is to mediate discussions on European issues and the position of the Czech Republic in the EU to the general public. The discussing guests of Café Evropa are experts on the issue and representatives of European and Czech institutions. Since 2017, debates have been held not only in Prague but also in the Czech regions.

Show more

Café Evropa a Café Evropa v regionech

Dlouhodobě úspěšný formát debat Café Evropa probíhá jíž od roku 2015. Cílem je zprostředkovat diskuzi o evropských tématech a postavení ČR v EU široké veřejnosti. Diskutujícími hosty Café Evropa jsou odbornící na danou problematiku a zástupci evropských a českých institucí. Od 2017 se debaty konají nejen v Praze, ale i v českých regionech.

Show more

Balkan Insight: Czechia in 2021: Health, Wealth and Nuclear to Dominate Election

Danielle Piatkiewicz commented on what awaits Czechia in 2021 for the Balkan Insight.

Show more

Balkan Insight: Česko v roce 2021: Zdraví, bohatství a jaderná energetika budou dominovat volbám

Danielle Piatkiewicz komentovala pro Balkan Insight, jaký čeká Česko rok 2021.

Show more

ČRo Plus: Brexit deal backed by member states. Now it's the European Parliament's turn.

The director of the EUROPEUM Institute for European Policy, Vladimír Bartovic, was a guest of the broadcast of the Czech Radio Plus station on Monday, December 28. In the interview, he commented on the freshly approved Brexit deal.

Show more

Prague European Summit: Manažer/ka a Komunikační manažer/ka

Pro Prague European Summit hledáme manažera či manažerku a komunikačního manažera či manažerku. Na obě pozice se můžete hlásit do 17. ledna 2021, nástup je ideálně v únoru 2021. Více informací na webu a přiložených PDF souborech.

Show more

POLICY PAPER: Mezigenerační spolupráce v pracovním prostředí

Lenka Farkačová se ve svém posledním policy paperu zabývá rozvojem sítí mezi-generačních týmů jednotlivých států EU, které mají sloužit coby nástroj k dosažení konkurenční výhody Unie v rámci globálního trhu.

Show more PDF

POLICY PAPER: Czech EU presidency: Basis for a Successful Implementation

In his policy paper, Vít Havelka deals with the matter of the Czech EU presidency and what needs to be done for it to be successful.

Show more PDF

Hospodářské noviny: The EU's emissions target is the least the government can do

Our researcher Kateřina Davidová has written an article for Hospodářské noviny dealing with the summit of EU leaders, at which, among other things, several months of discussions on the form of the new EU climate goal for 2030 are to be concluded.

Show more

V4 Countries in the Process of EU Integration of the WB6 and Implementation of Berlin Process

We would like to present a new regional study "V4 Countries in the Process of EU Integration of the WB6 and Implementation of Berlin Process" which was funded by the Think Visegrad Fund in cooperation with the EUROPEUM Institute for European Policy.

Show more PDF