INVITATION: Untapped Potential of Women to Strengthen EU Foreign Policy

We would like to invite you to an event organized by the GLOBSEC think-tank, which our Research Fellow Danielle Piatkiewicz is a guest of. It will take place in English online on Monday, July 19 at 2 pm.

Show more

Think Visegrad Fellowship offer: Call for proposals 2021

The Think Visegrad platform, which brings together think tanks from the Visegrad countries, including the EUROPEUM Institute for European Policy, is offering 8 visiting fellowships to non-Visegrad expert fellows for the period Autumn/Winter of 2021. The duration of fellowships varies from 6 to 8 weeks (based on agreement with the hosting institute).

Show more DOC

Nabídka krátkodobé výzkumné spolupráce v rámci platformy Think Visegrad

Platforma Think Visegrad sdružující think tanky zemí Visegrádu včetně Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM vyhlašuje výběrové řízení na osm pozic hostujících odborných spolupracovníků ze států mimo V4 s předpokládaným nástupem podzim/zima 2021. Předpokládané délka spolupráce je až 8 týdnů.

Show more DOC

Výběrové řízení na pozici komunikační manažer/ka

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM hledá do svých řad komunikačního manažera nebo manažerku. Více informací včetně požadavků naleznete v přiloženém PDF. Přihlášky přijímáme do 7. července.

Show more

INVITATION: Perceptions of EU in Central Europe amid COVID-related crisis

We would like to invite you to the webinar Perceptions of the EU in Central Europe amid COVID-related crisis organized by the Think Visegrad platform which brings together 8 think-tanks from Central Europe.

Show more

Co je to think tank?

Výraz „think tank“ je ve společnosti poměrně hojně užívaným výrazem, který si mnozí spojují s politickým děním. Ne všichni si však dovedou představit, co přesně takový think tank je, k čemu slouží a co je hlavní náplní práce takovéto organizace.

Show more

2020 Global Go To Think Tank Index: EUROPEUM is the best think tank in the Czech Republic for the fourth time in a row, it has improved globally

For the fourth time in a row, EUROPEUM Institute for European Policy is the best think tank in the Czech Republic. EUROPEUM also maintained second place in Central and Eastern Europe and improved in the global comparison, where it climbed 32 places in the worldwide category of non-US think tanks, according to the Global Go To Think Tank Index (GGTTI) 2020 report of the Think Tanks and Civil Society Program (TTCSP) of the University of Pennsylvania.

Show more PDF

Global Go To Think Tank Index 2020: EUROPEUM je počtvrté v řadě nejlepší think tank v Česku, polepšilo si celosvětově

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je počtvrté v řadě nejlepším think tankem v Česku, ve střední a východní Evropě si udržel druhé místo. Zlepšení pak zaznamenal v celosvětovém srovnání, kde si v kategorii neamerických think tanků polepšil o 32 míst, píše se ve zprávě Global Go To Think Tank Index (GGTTI) 2020 programu Think Tanks and Civil Society (TTCSP) na Pensylvánské univerzitě.

Show more PDF

Supporting media freedom in Serbia in relation to the EU accession process

We are delighted to announce the launch of a project focused on support for independent Serbian journalists reporting on Serbia’s EU integration process, its obstacles in the field of democratic governance, and the rule of law and fundamental rights and freedoms, including the freedom of media. The project is supported by the Transition Promotion Program of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and implemented together with the Centre for Contemporary Politics from Serbia.

Show more

INVITATION: 2020 Europe Think Tank Summit

We are pleased to invite you to the 2020 Virtual Europe Think Tank Summit hosted by the Think Tanks and Civil Societies (TTCSP). Think tank executives and scholars will convene on October 30, 2020 from 8:30-10:30AM EST to discuss regional policy challenges, particularly in light of the COVID-19 crisis.

Show more