Právo | Von der Leyen wants to continue leading the EU

As expected, Ursula von der Leyen has confirmed her interest in continuing as President of the European Commission. Since her arrival, she has faced crises such as Brexit, the global pandemic, the battle over vaccines and the Russian invasion of Ukraine. The announcement of her candidacy was analysed by Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM institute, in Deník Právo.

Show more

Právo | Von der Leyenová chce dál vést EU

Ursula von der Leyenová podle očekávání potvrdila svůj zájem pokračovat na pozici předsedkyně Evropské komise. Od jejího nástupu čelí krizím jako byl Brexit, celosvětová pandemie, souboj o vakcíny a ruská invaze na Ukrajinu. Ohlášení její kandidatury rozebral zástupce ředitele institutu EUROPEUM Viktor Daněk v Deníku Právo.

Show more

EU MONITOR | THREE RESPONSES TO DISINFORMATION IN THE EUROPEAN UNION

Disinformation and foreign interference have been concerns in global politics for centuries, but social media algorithms have made the current threat more dire as they amplify content based on human frailties such as our obsession with negativity and outrage. Russian interference in the 2016 US federal election and other elections and referenda in at least twenty countries between November 2016 and April 2019, including the Brexit referendum, the French and German elections, and the Ukrainian power grid cyber-attacks, have highlighted the potential for foreign governments to alter the results of an election or undermine democracies using social media and other means. Writes Jakub Ferenčík in his last EU MONITOR.

Show more PDF

EU MONITOR | THREE RESPONSES TO DISINFORMATION IN THE EUROPEAN UNION

Dezinformace a zahraniční vměšování jsou v globální politice problémem již po staletí, ale současná hrozba je díky algoritmům sociálních médií ještě hrozivější, protože posilují obsah založený na lidských slabostech, jako je naše posedlost negativitou a rozhořčením. Ruské zásahy do federálních voleb v USA v roce 2016 a dalších voleb a referend v nejméně dvaceti zemích v období od listopadu 2016 do dubna 2019, včetně referenda o brexitu, francouzských a německých voleb a kybernetických útoků na ukrajinskou energetickou síť, poukázaly na potenciál zahraničních vlád změnit výsledky voleb nebo podkopat demokracie pomocí sociálních médií a dalších prostředků. Píše Jakub Ferenčík ve svém posledním EU MONITORu.

Show more PDF

E15.cz: The Brexit deal is in danger of collapse. The dispute between Brussels and London can be settled by the Czechs

Martin Vokálek, executive director of the Europeum Institute for European Policy, commented for E15 on the tense situation between the European Union and the UK in the area of economy and trade. In particular, the problematic region of Northern Ireland and compliance with the so-called Good Friday Agreement. The emergence of new tariff barriers between Britain and the European bloc is thus clearly a real threat.

Show more

E15.cz: Hrozí kolaps brexitové dohody. Spor mezi Bruselem a Londýnem mohou urovnat Češi

Martin Vokálek, výkonný ředitel Institutu pro evropskou politiku Europeum, se pro E15 vyjádřil k napjaté situaci mezi Evropskou unií a Velkou Británií v oblasti ekonomiky a obchodu. Jde zejména o problematický region Severní Irsko a dodržování tzv. Velkopáteční dohody. Vznik nových celních bariér mezi Británií a evropským blokem je tak zjevně reálnou hrozbou.

Show more

ČRo Plus: The European Commission has proposed removing part of the controls on goods in trade between Northern Ireland and the rest of the United Kingdom

The head of our Brussels office, Žiga Faktor, commented on Český Rozhlas Plus the European Commission's proposals for changes to the Brexit agreement.

Show more

ČRo Plus: Evropská komise navrhla odstranit část kontrol zboží v obchodu mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království

Vedoucí naší bruselské kanceláře, Žiga Faktor, okomentoval pro Český Rozhlas Plus návrhy Evropské komise na změny dohody o brexitu.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa online – Evropa dnes a zítra

Rádi bychom vás ke Dni Evropy pozvali na další debatu ze série Café Evropa. Hlavním tématem bude budoucnost Evropské unie jakožto projektu sjednocení Evropy. Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Eurocentrum Praha. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata se uskuteční v pondělí 10. května v 17:30 hodin na Facebooku Café Evropy.

Show more

POLICY BRIEF: EU Horizon 2021-2027 – innovation momentum for Europe

Our Associate Research Fellow Katarína Svitková wrote the first article for the new EUROPEUM publications series: 2021–2027 Horizon Europe. In a policy brief Katarína summarises the objectives of Horizon 2021-2027 and introduces the "Innovation” pillar of the European Union funding scheme for the following years.

Show more PDFEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org